To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Wynajem w Piotrków Kujawski.

Wynajem lokalu mieszkalnego w m. Piotrków Kujawski

443 zł
Opis
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO
Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku ogłasza
postępowanie - zbieranie ofert
na najem lokalu mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości
Piotrków Kujawski przy ul. Włocławskiej 46,
gmina Piotrków Kujawski, powiat Radziejowski, woj. kujawsko - pomorskie

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący postępowanie – zbieranie ofert:: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8.
Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:
lokal mieszkalny - składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju - stan techniczny lokalu dobry, o powierzchni 66,38 m2, zlokalizowany na I piętrze budynku w miejscowości Piotrków Kujawski przy ul. Włocławskiej 46. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 15,57 m2.
Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna. Najemca lokalu mieszkalnego, oprócz czynszu, będzie uiszczać opłaty obejmujące koszty: centralnego ogrzewania, zużycia wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych. Koszty energii elektrycznej będą pokrywane przez najemcę w oparciu o odrębną umowę, zawartą indywidualnie przez najemcę z dostawcą media.

Termin obowiązywania umowy najmu:
30 miesięcy
Wysokość wywoławczej stawki czynszu:
6,67 zł/m²/ m-c netto
Na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia czynsz za najem lokalu zwolniony jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Warunki przystąpienia do zbierania ofert:
1. Złożenie pisemnej oferty ze stawką czynszu za 1m 2,
2. zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową najmu),
3. złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu postępowania – konkursu ofert oraz treści projektu umowy najmu.
Z projektem umowy najmu można się zapoznać w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Regionu Pionu Infrastruktury, Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro, tel. 502 - pokaż numer telefonu - w godzinach od 8:00 do 14:00.
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Piotrków Kujawski ul. Włocławska 46 – lokal mieszkalny”, należy składać do dnia 16.07.2020r. do godz. 14:00 w obiekcie Poczty Polskiej S.A. Regionu Pionu Infrastruktury, Działu Administrowania Nieruchomościami, miejscowość Włocławek, ul. Chopina 54, pokój nr 209, II piętro. W przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty do w/w obiektu.

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 209, II piętro, w budynku przy ul. Chopina 54 w miejscowości Włocławek w dniu 17.07.2020r. o godz. 10:00.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do przeprowadzenia postępowania - zbierania ofert.
Bliższe informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 7:30 – 14:30 z administratorem obiektu pod nr telefonu: 502 - pokaż numer telefonu - lub 504 - pokaż numer telefonu -

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA – ZBIERANIA OFERT W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.
  • Dodane o 12:03, 13 lipca 2020
  • Wyświetleń:555
  • ID ogłoszenia: 613004705

Ogłoszenia użytkownika Jolanta