To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Finanse / księgowość w Pomorskiem.

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta-Malbork

Opis
<p>Agencja Zatrudnienia Centrum Bankowości Bezpośredniej
poszukuje dla Banku Pekao S.A. na stanowisko :

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Malbork

Zadania:
•aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych
•bieżąca obsługa Klientów w ramach operacji związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym
•pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z obecnymi Klientami
•monitorowanie zakresu korzystania przez Klientów z usług oferowanych przez Bank
•promowanie alternatywnych kanałów dystrybucji oferowanych przez Bank

Oczekiwania:
•łatwość nawiązywania kontaktu i utrzymywania efektywnych relacji z Klientami
•poczucie odpowiedzialności za rezultaty swojej pracy oraz umiejętność finalizowania rozpoczętych działań
•aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań, otwartość na zmiany
•działanie z energią i entuzjazmem
•umiejętność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz poniższymi zgodami:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora danych, w ramach:
•aktualnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie i celach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnionej przez ww. administratora danych osobowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, do Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/5 („Bank”), na rzecz którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, w zakresie i celach określonych w ww. klauzuli informacyjnej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora danych, w ramach:
•przyszłych postępowań rekrutacyjnych,

w zakresie i celach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnionej przez ww. administratora danych osobowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, do Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/5 („Bank”), na rzecz którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, w zakresie i celach określonych w ww. klauzuli informacyjnej.</p><p><strong>Administrator</strong></p><p>Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.</p><p><strong>Inspektor ochrony danych</strong></p><p>Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:iod(at)cbb.pl</p><p><strong>Cel i podstawy przetwarzania</strong></p><p>Centrum Bankowości Bezpośredniej będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celach związanych z:</p><li>prowadzeniem i administrowaniem procesami rekrutacyjnymi z Państwa udziałem, w tym otrzymywania informacji o ofertach pracy lub współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Pracy, w zakresie danych osobowych w tych przepisach wskazanych&nbsp;<em>(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)</em>, a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa zgody&nbsp;<em>(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)</em>&nbsp;i/lub</li><li>przesyłaniem informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody&nbsp;<em>(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)</em>&nbsp;i/lub</li><li>podjęciu kontaktu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych&nbsp;dla celów marketingu bezpośredniego - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody&nbsp;<em>(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)</em>.</li><p>Każda z powyższych zgód może zostać odwołana w dowolnym czasie.</p><p>Dane osobowe kandydatów do pracy w Banku Pekao SA będą przetwarzane w celu przeprowadzenia pierwszego etapu rekrutacji – pozyskania CV oraz selekcji kandydatów.</p><p><strong>Odbiorcy danych osobowych</strong></p><p>Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:</p><li>Bank Pekao SA w przypadku pozytywnego zakończenia pierwszego etapu rekrutacji i wyrażenia zgody na udostępnienie Państwa danych do Banku Pekao SA, który stanie się wówczas odrębnym administratorem Państwa danych osobowych. Przed wyrażaniem zgody na udostępnienie danych do Banku Pekao SA otrzymają Państwo informację dotyczącą sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank Pekao SA,</li><li>podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów współpracy, w szczególności w zakresie usług doradczych oraz wsparcia informatycznego i teleinformatycznego.</li><p><strong>Okres przechowywania danych</strong></p><p>Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.</p><p>W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy.</p><p><strong>Prawa osób, których dane dotyczą</strong></p><p>Mają Państwo prawo do:</p><li>prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii</li><li>prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;</li><li>prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;</li><li>prawo do usunięcia danych osobowych;</li><li>prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)</li><p><strong>Informacja o wymogu podania danych</strong></p><p>Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.</p><p></p>
  • Dodane o 13:23, 14 czerwca 2019
  • Wyświetleń:5
  • ID ogłoszenia: 536805111