To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Magazynier w Śląskiem.

Operator wózka jezdniowego

Opis
<p>Wierzymy, że poprzez zaangażowanie pracowników i inwestowanie w zaplecze technologiczne jesteśmy w stanie dostarczać coraz lepszej jakości, odporną na czynniki atmosferyczne i łatwą w aplikacji chemię budowlaną. Dlatego dbamy o atmosferę w pracy i&nbsp;rozwój naszych pracowników. Tak się składa, że udaje nam się tworzyć świetne systemy elewacyjne.</p><p></p><p>Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko<strong> Operatora Wózka Jezdniowego </strong></p><p></p><p><strong>Zakres obowiązków: </strong></p><p></p><ul><li>Załadunek, rozładunek oraz przewożenie surowców i gotowych produktów. Kompletowanie produktu na paletę.</li></ul><p></p><p><strong>Wymagania:</strong></p><p></p><ul><li>umiejętność obsługi wózków&nbsp;jezdniowych (aktualne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego)</li></ul><p></p><p><strong>Firma oferuje: </strong></p><ul><li>Umowę o pracę na pełny etat na czas określony z możliwością przedłużenia</li><li>Wynagrodzenie godzinowe + premię wydajnościową</li><li>Pracę w systemie 3-zmianowym</li><li>Pakiet prywatnej opieki medycznej</li><li>Dofinansowanie do karty sportowej Multisport</li><li>Świadczenia socjalne</li><li>Wdrożenie i pomoc bardziej doświadczonych pracowników</li></ul><p></p><p><strong>Kontakt: </strong></p><p>Więcej informacji na temat oferty pracy można uzyskać w Dziale HR pod numerem telefonu 334 - pokaż numer telefonu - 6.</p><p></p><p><strong><em>Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV poprzez formularz OLX.</em></strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Klauzula informacyjna:</strong></p><li>Administratorem danych osobowych jest Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec.</li><li>Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez pisemnie na adres Administratora lub poprzez e-mail (Adres dostępny jest na stronie&nbsp;internetowej www.bolix.pl) &nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach:</li><li>przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy) i/lub zgody wyrażonej przez Panią/Pana;</li><li>wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.</li><li>Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.</li><li>Wyrażoną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.</li><li>Dane Pani/Pana będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez 36 miesięcy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.</li><li>Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:</li><li>podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;</li><li>podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;</li><li>podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;</li><li>podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.</li><li>Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie Bolix S.A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.</li><li>Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.</li><li></li><li></li><li></li><li></li><p><strong>Zgoda na przetwarzanie danych:</strong></p><p>Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Bolix S.A. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 8, 34-300 Żywiec, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji. (Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych).</p><p></p><p></p><p>Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres&nbsp;36 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.</p><p></p><p></p>
  • Dodane o 09:57, 27 maja 2019
  • Wyświetleń:8
  • ID ogłoszenia: 533111817