To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Literatura w Szczecin.

Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria I-III, KOMPLET

60 zł
Opis
Wyprzedaż biblioteki domowej

Z uwagi na znaczną liczbę książek, wpierw na moje aukcje trafią kolekcje, niemniej w opisie zawieram wykaz innych dostępnych pozycji, które póki co nie doczekały się własnych ofert. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w opisie, propozycje innych książek zostały tematycznie dostosowane do głównego przedmiotu aukcyjnego. Ceny oszacowano w oparciu o oferty, które można znaleźć na popularnych platformach transakcyjnych.

Wszystkie książki są używane, w większości w bardzo dobrym stanie. Wszelką pomocą i dodatkową informacją służę przez telefon i pocztę elektroniczną.

Przy zakupie kilku książek z listy, dopuszczam możliwość negocjacji.

Nie rozdzielam kolekcji.

Odbiór osobisty na terenie Szczecina. Wysyłka na koszt kupującego.

Główny przedmiot aukcyjny
LESZEK KOŁAKOWSKI, O CO NAS PYTAJĄ WIELCY FILOZOFOWIE, SERIA I-III

Inne dostępne książki:
L. Kołakowski, Rozmowy z diabłem (8 PLN)
L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus (40 PLN)
L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania (15 PLN)
L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, t. I, t. II, t. III (50 PLN)

L. Borkowski, Logika formalna (12 PLN)
B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej (8 PLN)
S. Kripke, Nazywanie a konieczność (25 PLN)
Arystoteles, Etyka nikomachejska (35 PLN)
Arystoteles, Metafizyka (35 PLN)
Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka (30 PLN)
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (30 PLN)
Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane (10 PLN)
K. Mrówka, Heraklit (50 PLN)
Słownik myśli filozoficznej (Park Edukacja) (80 PLN)
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (80 PLN)
Z. Kuderowicz, Zarys filozofii średniowiecznej (8 PLN)
M. Ossowska, Normy moralne (10 PLN)
Pytanie, wychowanie, dialog, red. J. Rutkowiak (10 PLN)
J. Czerny, Filozofia wychowania (10 PLN)
Pascal, Rozprawy i listy (20 PLN)
G. Deleuze, Nietzsche (65 PLN)
B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki (80 PLN)
Ch. Taylor, Wizja nowoczesności. Rekonstrukcje i interpretacje (20 PLN)
M. Siemek, Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej (45 PLN)
H. Bergson, Śmiech (8 PLN)
H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii (35 PLN)
S. De Beauvoir, Druga płeć (35 PLN)
R. Ingarden, Książeczka o człowieku (25 PLN)
R. Ingarden, Wykłady z etyki (50 PLN)
R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną (85 PLN)
W kręgu filozofii Romana Ingardena, red. W. Stróżewski, A. Węgrzecki (15 PLN)
I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu (17 PLN)
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia (40 PLN)
I. Kant, Prologomena (15 PLN)
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności (10 PLN)
I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu (25 PLN)
A. Gielarowski, Tajemnica obecności (50 PLN)
B. Russel, Problemy filozofii (20 PLN)
Markiz de Sade, Powiedzieć wszystko (8 PLN)
S. Weil, Wybór pism (przekł. i opr. Cz. Miłosz) (50 PLN)
Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna (10 PLN)
E. Stein, O zagadnieniu wczucia (15 PLN)
K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I, t. II (85 PLN)
Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski (30 PLN)
G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei (8 PLN)
G. Marcel, Dziennik metafizyczny (8 PLN)
G. Marcel, Tajemnica bytu (35 PLN)
M. Blondel, Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa (10 PLN)
P. Ricoeur, Podług nadziei (10 PLN)
D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty (40 PLN)
E. Cassirer, Esej o człowieku (32 PLN)
J. Galarowicz, Wojtyła-Tischner: kapłaństwo i myślenie (20 PLN)
J. Galarowicz, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej (35 PLN)
J. Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny (4 PLN)
J. Galarowicz, Powrót do wartości (14 PLN)
J. Bocheński, Sens życia (35 PLN)
J. Bocheński, Sto zabobonów (30 PLN)
W poszukiwaniu moralnego charakteru, red. N. Szutta, A. Szutta (35 PLN)
K. Tarnowski, Wiara i myślenie (10 PLN)
Pięknie myśleć. Książka na siedemdziesiąte urodziny Karola Tarnowskiego (30 PLN)
K. Mech, Człowiek-Natura-Transcendencja (15 PLN)
K. Mech, Logos wiary (25 PLN)
A. Hernas, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskości (20 PLN)
A. Hernas, Człowiek poza istnieniem (8 PLN)
A. Hernas, Czas i obecność (15 PLN)
D. Kot, Podmiotowość i utrata (25 PLN)
M. Heidegger, Kant a problem metafizyki (30 PLN)
M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii (22 PLN)
J. Filek, Z badań nad istotą wartości etycznych (30 PLN)
H. Elzenberg, Z filozofii kultury (18 PLN)
H. Elzenberg, Pisma etyczne (35 PLN)
P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane (20 PLN)
M. Scheler, Problemy religii (35 PLN)
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji (28 PLN)
B. Baran, Fenomenologia amerykańska (8 PLN)
A. Bobko, Wartość i nicość. Teoria wartości Rickerta na tle neokantyzmu (7 PLN)
K. Michalski, Zrozumieć przemijanie (20 PLN)
E. A. Mukoid, Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur (12 PLN)
W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość (85 PLN)
W. Stróżewski, Istnienie i wartość (10 PLN)
M. Gogacz, Wokół problemu człowieka (20 PLN)
Wokół fenomenologii francuskiej, red. I. Lorenc, J. Migasiński (40 PLN)
W. Starzyński, Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej (22 PLN)
R. Strzelecki, Odpowiedzieć Byciu, odpowiedzieć Innemu (30 PLN)
Św. Jan od Krzyża, Dzieła (45 PLN)
R. Otto, Świętość (25 PLN)
P. Tillich, Męstwo bycia (7 PLN)
S. Tugwell, Drogi niedoskonałości (100 PLN)
R. Williams, Sumienie otwarte (7 PLN)
Mistrz Eckhart, Traktaty (15 PLN)
Ks. J. Kaczkowski, Grunt pod nogami (10 PLN)
Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, red. R. Woźniak (18 PLN)
J. Maritain, Pisma filozoficzne (18 PLN)
Teilhard de Chardin, Pisma, t. 1-3 (35 PLN)
S. Kierkegaard, Albo-albo, t. 1, t. 2 (40 PLN)
S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum (58 PLN)
F. Copleston, Historia filozofii, t. I-IX (+Filozofia współczesna) (500 PLN)
M. Buber, Opowieści Chasydów (8 PLN)
M. Buber, Obrazy dobra i zła (15 PLN)
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (28 PLN)
F. Brentano, O źródle poznania moralnego (15 PLN)
D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności (35 PLN)
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego (30 PLN)
G. E. Moore, Etyka (8 PLN)
J. S. Mill, Utylitaryzm, O wolności (28 PLN)
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (38 PLN)
Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, t. 1, t. 2 (35 PLN)
E. Husserl, Medytacje kartezjańskie (30 PLN)
G. Lukacs, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego (4 tomy) (35 PLN)
T. Płażański, Mounier (8 PLN)
H. Buczyńska-Garewicz, James (8 PLN)
T. Kroński, Hegel (10 PLN)
Z. Kuderowicz, Hegel i jego uczniowe (10 PLN)
I. Krońska, Sokrates (8 PLN)
B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt (8 PLN)
T. Płużański, Tielhard de Chardin (8 PLN)
R. Panasiuk, Feuerbach (5 PLN)
Filozofia polska, seria „Myśli i ludzie” (8 PLN)
Filozofia i socjologia XX wieku, seria „Myśli i ludzie” (8 PLN)
H. Arendt, Salon berliński (38 PLN)
M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie (30 PLN)
J. Tischner, Dzieła zebrane (t. 1 „Studia z filozofii świadomości”, t. 2 „Etyka a historia. Wykłady”, t. 3 „Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”) (280 PLN)
J. Tischner, Polski kształt dialogu (10 PLN)
J. Tischner, Historia filozofii po góralsku (8 PLN)
J. Tischner, Polski młyn (15 PLN)
J. Tischner, Etyka solidarności (10 PLN)
J. Tischner, Pomoc w rachunku sumienia (7 PLN)
J. Tischner, Myśli wybrane (10 PLN)
J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna (15 PLN)
J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu (15 PLN)
J. Tischner, Jak żyć? (7 PLN)
J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę (8 PLN)
J. Tischner, Polska jest ojczyzną (5 PLN)
J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności (12 PLN)
J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni (7 PLN)
J. Tischner, Nadzieja czeka na słowo. Rekolekcje (15 PLN)
J. Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie (10 PLN)
J. Tischner, Ksiądz na manowcach (8 PLN)
J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty (7 PLN)
J. Tischner, Jacek Żakowski, Tischner czyta katechizm (6 PLN)
A. Michnik, J. Tischner, J. Zakowski, Między Panem a Plebanem (8 PLN)
W. Bonowicz, Tischner (8 PLN)
Spotkanie. Z Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska (7 PLN)
J. Matthews, Lękliwe dusze pytają (15 PLN)
R. R. Smith, Podróże z Platonem (8 PLN)
R. R. Smith, Śniadanie z Sokratesem (8 PLN)
J. Gaarder, Świat Zofii (22 PLN)
P. Zimbardo, Efekt Lucyfera (55 PLN)
P. Zimbardo, R. Gerrig, Psychologia i życie (85 PLN)

Moje inne aukcje
https://www.olx.pl/oferta/w-tatarkiewicz-historia-filozofii-t-1-3-komplet-CID751-IDHnUAy.html
https://www.olx.pl/oferta/wypisy-z-ksiag-filozoficznych-10-tomow-komplet-CID751-IDHn65T.html
https://www.olx.pl/oferta/t-e-lawrence-siedem-filarow-madrosci-t-1-2-CID751-IDHmSYL.html
https://www.olx.pl/oferta/tischner-studia-z-filozofii-swiadomosci-i-inne-dziela-zebrane-t-1-3-CID751-IDHmSAR.html
https://www.olx.pl/oferta/copleston-historia-filozofii-9-tomow-komplet-gratis-CID751-IDHmRjZ.html
https://www.olx.pl/oferta/wybrane-teksty-z-historii-filozofii-12-tomow-komplet-CID751-IDHmQy3.html
https://www.olx.pl/oferta/biblioteka-filozofow-hachette-52-tomy-CID751-IDHmPNp.html
https://www.olx.pl/oferta/k-popper-spoleczenstwo-otwarte-i-jego-wrogowie-t-1-2-CID751-IDHoJc5.html
  • Dodane o 00:03, 21 listopada 2020
  • Wyświetleń:44
  • ID ogłoszenia: 642030562

Ogłoszenia użytkownika Paweł