To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Wsparcie techniczne w Otwock.

Kierownik Sekcji IT

Ogólny zakres obowiązków:

1.   Nadzór i administracja systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Szpitala;

2.   Nadzór nad bieżącą konserwacją i modernizacją sprzętu teleinformatycznego;

3.   Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zakupem i właściwym wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej;

4.   Nadzór nad utrzymaniem w ruchu eksploatacyjnym sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego;

5.   Analizowanie i określanie kierunków rozwoju systemów i infrastruktury teleinformatycznej Szpitala;

6.   Nadzór nad instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania;

7.   Nadzór nad zabezpieczeniem dostępu do danych podlegających ochronie.

8.   Kierowanie podległą Sekcją

9.   inne prace zlecone przez Zarząd.

Wymagania:

1.   Znajomość zagadnień sieciowych;

2.   Znajomość systemów zabezpieczeń;

3.   Znajomość oprogramowania do pracy grupowej;

4.   Znajomość zagadnień konfiguracji serwerów poczty elektronicznej;

5.   Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

6.   Mile widziane umiejętności automatyzacji zadań;

7.   Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

8.   Wysoka kultura osobista i dyskrecja;

9.   Umiejętność zarządzania zespołem i motywowanie go do pracy;

10.   Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów;

11.   Umiejętność pracy pod presją czasu;

12.   Obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności oraz zdolności organizacyjne;

13.   doświadczenie na podobnym stanowisku pracy – min. 3 lata (mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach o medycznym profilu działalności;

14.   doświadczenie w kierowaniu zespołem składającym się co najmniej z 2 osób – min 3 lata;

15.   chęć podnoszenia kwalifikacji oraz przekazywanie wiedzy i dobrych praktyk podległym pracownikom.

 

Oferujemy:

1.     stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie;

2.     świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;

3.     możliwość nabywania i rozwoju wiedzy z zakresu prawa medycznego

 

Oświadczenia:

1.     W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2.     Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”

3.     Jeżeli zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane określone w art.9 RODO prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44   szczególnych kategorii danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 44, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 439 - pokaż numer telefonu - 6, NIP: 532 - pokaż numer telefonu - 4, REGON: 146 378 640.

2.      Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku jest Pan Dariusz Skowera,

3.      Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO na podstawie przepisów prawa (art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

4.      Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

5.      Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji (wtedy dane są przechowywane przez 12 miesięcy).

6.      W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: 05-400, Otwock, Ulica Batorego 44

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością ukończenia procesu rekrutacji

8.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

  • Dodane o 11:51, 23 czerwca 2020
  • Wyświetleń:397
  • ID ogłoszenia: 612792997

Ogłoszenia użytkownika Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Otwocku