To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Sprzątanie w Łódź.

Gospodarz domu na KAROLEWIE

Łódź, Łódzkie, Polesie Dodane o 17:54, 7 grudnia 2018, ID ogłoszenia: 499189910

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi

z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 6A

 

 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Gospodarz domu

 

Wymiar etatu: pełny etat

                   Miejsce wykonywania pracy: SM „KAROLEW”

        Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K. p.)

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

1.Utrzymanie w należytej czystości części wspólnych bloków (mycie podłóg, ścieranie kurzu, porządkowanie zsypów, okresowo mycie okien).

2.Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych nieruchomości.

3. Przestrzeganie zasad bhp.      

                                                                        4.Wykonywanie innych prac według zakresu obowiązków.

 

Wymagania:

1.Mile widziane doświadczenie w branży usług sprzątania nieruchomości.                                        

2.Sumienność, dokładność, wysoka motywacja własna, dyspozycyjność, punktualność.                       

 3.Gotowość do pracy fizycznej.

 

Oferujemy:

1.Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.                                                       

2.Narzędzia niezbędne do wykonywania zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV wraz z listem motywacyjnym.

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.

na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi, ul. Bratysławska 6A

w zamkniętej kopercie, bądź osobiście w siedzibie Spółdzielni.

 

Kandydat zakwalifikowany na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostanie telefonicznie lub listownie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Uwagi:

 

1.Warunkiem zatrudnienia jest orzeczona przez lekarza zakładowego zdolność do pracy na w/w stanowisku.

2.Do dokumentacji naboru, można załączyć niniejszą klauzulę, jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji:

 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,KAROLEW’’ w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 6a, przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KAROLEW’’ w Łodzi

      Dane kontaktowe : (kod i miejscowość) ul. Bratysławska 6a, 94-035 Łódź,               

        tel.: (42)  687 - pokaż numer telefonu - , (42)  686 - pokaż numer telefonu - ,

2. Inspektor danych osobowych

Dane kontaktowe:  tel. : (42)  687 - pokaż numer telefonu - , (42)  686 - pokaż numer telefonu - ,

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO i art. 221 par. 1  Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i przyjęcia złożonych ofert oraz dokonania wyboru kandydata na dane stanowisko.

4.W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.Dane osobowe będą przechowywane przez kres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10.Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

Wyświetleń:548