Wychowanie fizyczne Lublin - image 1
Opis
Studia podyplomowe z Wychowania fizycznego mają na celu zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego.

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata - Lingwista
w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli

ADRESACI

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

CELE STUDIÓW

- Przygotowanie merytoryczne, praktyczne, warsztatowe oraz zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego w szkole, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz metod kształcenia niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, oraz zasad dokonywania pomiaru dydaktycznego.

PROGRAM STUDIÓW

1. Socjologia
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
3. Anatomia
4. Pedagogika sportu
5. Psychologia sportu
6. Biochemia sportu
7. Teoria wychowania fizycznego
8. Podstawy treningu ogólnorozwojowego
9. Gimnastyka
10. Muzyka, rytm, taniec
11. Teoria i metodyka gier zespołowych- piłka siatkowa
12. Metodyka wychowania fizycznego
13. Gry i zabawy ruchowe
14. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne
15. Lekka atletyka
16. Teoria i metodyka gier zespołowych- koszykówka
17. Teoria i metodyka gier zespołowych- piłka nożna
18. Teoria i metodyka gier zespołowych- piłka ręczna
19. Antropromotoryka
20. Fizjologia wysiłku sportowego
21. Żywienie i odnowa biologiczna
22. Biomechanika sportu
23. Teoria i metodyka sportu
24. Emisja głosu
25. Praktyka pedagogiczna
26. Przygotowanie do egzaminu końcowego

UWAGA!!! Plan może ulec zmianie.

TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

WYMAGANE DOKUMENTY

- karta ewidencyjna uczelni
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
- w przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie potwierdza posiadania kwalifikacji)
- dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),

ZASADY NABORU:

- Wydrukowany i podpisany kwestionariusz uczelni należy dostarczyć (wraz z pozostałymi dokumentami) do siedziby firmy Oświata-Lingwista.

- Zapis na studia równoznaczny jest z wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

LICZBA GODZIN

360 godzin dydaktycznych (+ 90 godzin praktyki)

CENA

Całość 3600 zł
Semestr 1200 zł
6 rat po po 600 zł

* Cena nie zawiera wpisowego
* 5 % rabatu dla osób, które już u Nas studiowały
* 10% rabatu przy 2 wybranych kierunkach jednocześnie

TERMIN ROZPOCZĘCIA

Październik 2020 r.

DOFINANSOWANIE

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl
2. Projekt OPEN www.open.frp.pl
3. Inwestuj w rozwój www.inwestujwrozwoj.pl

UWAGA!!!

Ze względu na zmieniający się stan epidemiologiczny w kraju zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy zajęć w trakcie trwania studiów z formy stacjonarnej na zdalną.

5% RABATU PRZY ZAPISIE DO 21.09.

Serdecznie zapraszamy do zapisów
  • Dodane o 16:53, 15 września 2020
  • Wyświetleń:228
  • ID ogłoszenia: 628454909
Zgłoś naruszenie

{ln_title}

Konto firmowe za 0 zł dla aktywnych
-> 0 zł za prowadzenie konta
-> 0 zł za przelewy
-> 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki
-> 0 zł za kartę do konta
{ln_disclaimer_intro} {ln_calculation_interestrate} 3.63 %, {ln_calculation_comission} {comission} %, ILE POTRZEBUJESZ? 3600 zł, {ln_disclaimer_time} NA JAK DŁUGO? 1 zł, {ln_disclaimer_total} 3600 zł. {ln_disclaimer_fees}
Zwróć uwagę!

Nie wysyłaj pieniędzy - przekaż je osobiście, po obejrzeniu przedmiotu.

Zasady bezpieczeństwa

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Lublin, Lubelskie

Ogłoszenia użytkownika Ewa