Wrożka TAROT JASNOWIDZENIE, Rytuały,Spętanie miłosne urok

Kraków, Małopolskie, Stare Miasto Dodane o 23:11, 5 grudnia 2018, ID ogłoszenia: 498997089
Oferta od Firmy
 
Witam, jestem wróżka Amisu, mam wieloletnie doświadczenie i zawsze staram się pomóc. Stawiam karty od dawna, czytam ze zdjęć i przez ten czas pomogłam już wielu osobom,jednak często duża odległość stanowiła problem dla ludzi szukających prawdy,pragnących spotkać się ze mną osobiście. Po latach postanowiłam więc zacząć wróżyć również przez Internet.

Ta­rot jest wy­rocz­nią sil­ną, do­kład­ną i mą­drą. Pod­po­wia­da naj­lep­sze roz­wią­za­nia, po­ma­ga unik­nąć pu­ła­pek lo­su, po­ka­zu­je to co za­kry­te, tak aby­śmy jak naj­le­piej roz­wią­za­li swo­je pro­ble­my.

Je­stem oso­bą cie­płą, tak­tow­ną i do­świad­czo­ną w po­ma­ga­niu in­nym. Za­pra­szam każ­de­go, kto po­trze­bu­je nie tyl­ko wróż­by, ale tak­że zro­zu­mie­nia i roz­mo­wy.

Ta­rot nie de­ter­mi­nu­je przy­szło­ści, ostrze­ga przed pro­ble­ma­mi, pod­po­wia­da jak ich unik­nąć.

Ni­ko­go nie oce­niam, moż­na przyjść do mnie z każ­dym pro­ble­mem. Zaw­sze je­stem po stro­nie Klien­ta. Do­cho­wu­ję ści­słej ta­jem­ni­cy za­wo­do­wej. Wró­żę uczci­wie sza­nu­jąc czas Klien­ta.

Oferuję Wróżby z Kart Tarota, po wpłacie proszę o potwierdzenie dokonania przelewu oraz proszę opisać sytuację i zadać pytanie/pytania (zależy od opłaty), a także napisać datę urodzenia i imię oraz imiona osób dotyczących sytuacji. Odpowiadam na meila lub na OLX. Wróżę uczciwie i konkretnie.

Nie udzielam odpowiedzi na pytania dot. diagnozy chorób, daty śmierci, wyników gier liczbowych ani zawodów sportowych.
Jestem osobą wierzącą, nie rzucam klątw !!!

Oferuję:

Spętanie miłosne - 100 zł

Rytuał miłosny - 50 zł

Rytuał na finanse - 100 zł

Rytuał na odkochanie się - 100 zł

Rytuał uzdrawiający - 100 zł

Oraz wiele innych rytuałów... (zależy, co kogo interesuje)

Czytanie ze zdjęć (analiza osobowości danej osoby) - 35 zł

Znaczenie snu - 35 zł

Oczyszczanie energetyczne:
- diagnoza (sprawdzenie czy potrzebne jest oczyszczanie, jaka jest sytuacja energetyczna) - 10 zł
- sesja oczyszczania: prosty przypadek, niewiele komplikacji energetycznych - 80 zł
- sesja oczyszczania: przypadki bardziej skomplikowane, wymagające dłuższych procesów - 130 zł

Rozmowa ze mną na czacie:
(30 minut) - 45 zł
(50 minut) - 70 zł
doradzam i pomagam dokonać trudnych wyborów... (rozkład kart)

Wróżba 1 pytanie - 8 zł

Wróżba ogólna na pół roku (miłość,finanse/kariera,zdrowie) - 40 zł

Wróżba ogólna na rok (miłość,finanse/kariera,zdrowie)- 65 zł

Masz życiowy problem, który pragniesz rozwiązać? Masz kłopoty w sferze miłosnej?
Masz problemy w sferze zdrowotnej?
Coś Cię powstrzymuje?
Masz marzenia i plany, których nie możesz osiągnąć? Jesteś w trudnej sytuacji i nie potrafisz sprostać problemom? Obawiasz się o swoją przyszłość? Pomimo wielkich starań wszystko idzie jak po grudzie, tak jakby wszyscy i wszystko się sprzysięgło przeciw Tobie? Mogę Ci pomóc i zaoferować pomoc.

Produkty finansowe dla Ciebie lub Twojej firmy

Sprawdź co możesz zyskać z Kontem Direct dla Firmy

  • 4x0 zl dla aktywnych

  • bezpieczne wystawianie faktur w swoim banku

  • terminal płatniczy 14 m-cy za 0 zł

  • 100 wizytówek na start

Dowiedz się więcej

Poznaj produkty finansowe dla Twojej Firmy

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Dodaj załącznik

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB

Kraków, Małopolskie, Stare Miasto

Pokaż na mapie