To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Pozostałe oferty pracy w Małopolskiem.

Technik pomiarowy ze znajomością branży

Opis
<p>Firma MGGP S.A. zajmująca się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji liniowych poszukuje osobę na stanowisko: Technik Pomiarowy ze znajomością branży.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
- praca w terenie przy geodezyjnej obsłudze inwestycji drogowej w Krakowie

WYMAGANIA
- wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie geodezji,
- znajomość obsługi sprzętu geodezyjnego,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane),
- zaangażowanie w powierzone obowiązki.

OFERUJEMY
- pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
- umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
- możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w szerokim zakresie prac geodezyjnych,
- udział w realizacji dużych i ciekawych projektach.

</p><p>Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną.</p><p>Zastrzegamy, że odpowiadamy na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.</p><p></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016&nbsp;r. w&nbsp;sprawie ochrony osób fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w&nbsp;sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych) (Dz.&nbsp;Urz. UE L 119 z&nbsp;2016&nbsp;r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:</p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z&nbsp;siedzibą </p><p> w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;</p><p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;</p><p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego; </p><p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;</p><p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią, </p><p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w&nbsp;rozumieniu RODO, </p><p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji</p><p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a&nbsp;także prawo do&nbsp;przenoszenia danych;</p><p>9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p><p>10)&nbsp;podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;</p><p>11)&nbsp;Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w&nbsp;tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.</p><p>&nbsp;</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi (wskazany na stronie internetowej Spółki).</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych&nbsp;na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez&nbsp;firmę MGGP S.A.</p>
  • Dodane o 21:14, 16 lipca 2019
  • Wyświetleń:3
  • ID ogłoszenia: 525592698