To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Zdrowie i opieka w Namysłów.

Technik masażysta / Namysłów

Stanowisko: Technik Masażysta

Miejsce pracy: Namysłów

Opis stanowiska:
wykonywanie masażu w warunkach domowych

Wymagania:

warunek konieczny - wykształcenie średnie: technik masażysta - dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie na ww. stanowisku,
samodzielność i umiejętność organizacji pracy
dyspozycyjność

Oferujemy:
Praca dodatkowa na umowę zlecenie lub porozumienie o współpracy (własna działalność)
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 327 - pokaż numer telefonu - (dalej „Administrator”). 2. Dane przetwarzane są w celu dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w związku z zatrudnieniem, w celu wykonywania umowy lub na podstawie udzielonej zgody przez pracownika. 3. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników, w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Kodeks Pracy i Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 4. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 5. Administrator przechowuje dane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody jeżeli przekazane są na podstawie zgody. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 225 - pokaż numer telefonu - ,  w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. 7. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, może jednak warunkować możliwość skorzystania z określonego uprawnienia. 8. Dane osobowe pracowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 9. 

 

W przypadku zawarcia w przesyłanych dokumentach danych poza wskazanymi w art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę udzielonych w oparciu o art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy .

 

 

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki przez okres najbliższych 3 miesięcy”

  • Dodane o 15:51, 2 stycznia 2020
  • Wyświetleń:1585
  • ID ogłoszenia: 507352577

Ogłoszenia użytkownika Izabella Łempicka