To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Praca za granicą w Kielce.

Szlifierz odlewów żeliwnych ( duże elementy) - Niemcy Południe

Kielce, Świętokrzyskie Dodane o 15:43, 10 stycznia 2019, ID ogłoszenia: 331084300
9 000 - 10 000 zł/mies.

Firma Kombud Kielce od lat działająca w branży metalowej na terenie Niemiec zatrudni pracowników w zawodzie:

Szlifierz odlewów żeliwnych – prace związane z obróbka żeliwa - szlifowanie, oczyszczanie, polerowanie szlifierką ręczną, kątową, stacjonarną lub pasową, - materiał typu: elementy konstrukcyjne do wiatraków itp.

Od kandydatów oczekujemy:

Doświadczenia w szlifowaniu żeliwa i pracy na odlewni,
Gotowości wyjazdu na teren Niemiec od styczeń 2019,
Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie polskiej umowy o pracę,
• Konkurencyjne wynagrodzenie wypłacane w Euro,
Pełną organizację wyjazdu i pobytu na terenie Niemiec,
• Pełne ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
Bezpłatne zakwaterowanie i odzież ochronną oraz roboczą,
Opiekę na miejscu polskiego koordynatora,
Bezpłatne przejazdy z miejsca zakwaterowania do zakładu pracy,

Dodatkowe informacje:

Miejsce pracy: południowe części Niemiec.
Termin wyjazdu: Styczeń 2019
Czas pracy: Praca stała, 1 zmiana.
Średnie wynagrodzenie: ok. 1 800 euro/netto/m-c.
Znajomość języka niemieckiego: nie wymagamy.

CV zawierające dane kontaktowe prosimy przesłać na adres mailowy: Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 664 - pokaż numer telefonu -

 

Kombud Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajna 76 A, 25-650 Kielce zwana dalej „Kombud Sp. z o.o.” stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje Państwa, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kombud Sp. z o.o. z siedzibą w 25-650 Kielce, ul. Skrajna 76 A,

- kontakt  z administratorem  danych osobowych może nastąpić bezpośrednio w siedzibie, drogą korespondencyjną na adres siedziby z dopiskiem "Kadry – Dane osobowe",- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wyłonienie pracownika, a także w celu późniejszego wykonywania oraz egzekwowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f RODO i ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, w szczególności art. 221 §1, - Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez okres  trwania postępowania  rekrutacyjnego,  a także   stosunku pracy oraz przedawnienia  roszczeń z niego wynikających, jak również w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed jej cofnięciem, wszelką  korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  prosimy  kierować na adres siedziby Kombud Sp. z o.o. z dopiskiem "Kadry – Dane osobowe". - informacje dotyczące Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bankom, firmom pocztowym i kurierskim, firmom ubezpieczeniowym (w związku z ubezpieczeniem osób świadczących pracę), firmom świadczących usługi medyczne, w tym z zakresu medycyny pracy oraz innym uprawnionym podmiotom, a także innym podmiotom w celu udzielania świadczeń  zdrowotnych,  dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medyczne j  na   podstawie   przepisów prawa,   firmom   zapewniającym  wsparcie  IT  dla administratora,  podmiotom przetwarzającym dane  kadrowo – płacowe  w imieniu  administratora na podstawie umowy zawartej z administratorem,  podmiotom przetwarzającym dane w związku ze świadczenie usług doradztwa prawnego na podstawie umowy zawartej z administratorem, - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

      osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO - podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w tym zakresie, że ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo - składkowych; w pozostałym zakresie jest warunkiem koniecznym prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a ich niepodanie skutkować będzie niemożnością prowadzenia tego postępowania.   - Państwa dane osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  administrator  nie będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Wyświetleń:1275

Ogłoszenia użytkownika Kombud Kielce

Brak zdjęcia

od 20 000 zł/mies.do 21 000 zł/mies.