Opis
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Kętrzynie ul. Władysława Jagiełły 1 A
tel. 897 - pokaż numer telefonu -

O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3
stanowiącego własność Spółdzielni o powierzchni użytkowej 48,20 m2 położonego w budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 1 A wraz z udziałem 69/1000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 91/2 o powierzchni 1395 m2 obręb 1 KW numer OL1K/ 164 - pokaż numer telefonu - 6/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie.

Cena wywoławcza nieruchomości 125 000,00 zł
słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Aktualnie lokal jest wynajmowany na działalność handlową.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni w Kętrzynie ul. Władysława Jagiełły 1 A.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi kupujący.
Pozostałe warunki zostaną zawarte w umowie kupna-sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie
12 500,00 zł słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych z dopiskiem
LOKAL NR 3,które należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni

BNP PARIBAS 462 - pokaż numer telefonu - 664 - pokaż numer telefonu - 000 0050
w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r.
.
Wadium wpłacone przez uczestnika w przypadku wygrania przetargu podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a w razie nieprzystąpienia do
zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w określonym terminie ulega przepadkowi.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w dniu przetargu na r-k z którego dokonano wpłaty.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni w Kętrzynie
ul.Wł.Jagiełły 1 A lub telefonicznie pod numerami 897 - pokaż numer telefonu - ,
663 - pokaż numer telefonu - w godz. 8:00-13:00.
  • Dodane o 18:55, 12 stycznia 2021
  • Wyświetleń:150
  • ID ogłoszenia: 651415053
Zgłoś naruszenie

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Kętrzyn, kętrzyński, Warmińsko-mazurskie

Ogłoszenia użytkownika gs