To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Pozostałe oferty pracy w Lublin.

Pracownik techniczny Laboratorium Budownictwa PL

Lublin, Lubelskie Dodane o 09:22, 16 listopada 2018, ID ogłoszenia: 494869935

Oferta pracy na stanowisku pracownika technicznego Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza nabór

 

na stanowisko pracownika technicznego w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Ogólny opis zadań na stanowisku:

 • przygotowanie stanowisk i materiałów do zajęć laboratoryjnych i prac badawczych w Pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów oraz Pracowni Konstrukcji Budowlanych;
 • asystowanie i nadzór nad zajęciami laboratoryjnymi studentów oraz pracami badawczymi studentów oraz pracowników Wydziału;
 • przeładunek materiałów i aparatury pomiarowej;
 • obsługa wybranych urządzeń i sprzętu badawczego (w tym maszyny wytrzymałościowe (Zwick, MTS, Advantest, Walter+bai), zagęszczarki, betoniarki, suszarki, …);
 • wykonywanie zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratorium akredytowanym;
 • utrzymanie porządku w wyznaczonych pracowniach i na terenie Laboratorium;
 • udział w pracach badawczych pracowników Wydziału i Laboratorium Budownictwa;
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w kierunku Budownictwo (opcjonalnie będą rozpatrywane kandydatury absolwentów techników o profilu budowlanym);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (pakiet biurowy, poczta elektroniczna, komunikatory, podstawy funkcjonowania sieci lokalnej i rozległej). Dodatkowym atutem będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego;
 • wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • szczegółowe CV,
 • podanie o zatrudnienie
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • podpisane oświadczenie o treści „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Lubelską do celów rekrutacji zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.” /data i podpis/.

 

Informacje dodatkowe:

 • Politechnika Lubelska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia oferty bez rozstrzygnięcia.
 • Politechnika Lubelska nie zwraca nadesłanych dokumentów.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Laboratorium Budownictwa WBiA", w sekretariacie Wydziału (I piętro) w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.
 • Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 listopada 2018 r. (do godz. 14:30).

 

Dziekan

Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

Linki do ogłoszenia na stronach pracodawcy:

 • http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8045
 • http://www.wbia.pollub.pl/pl/news/get/id/2278
Wyświetleń:620