Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Obsługa klienta i call center
  4. Specjalista ds. obsługi klienta
  5. Specjalista ds. obsługi klienta - Mazowieckie
  6. Specjalista ds. obsługi klienta - Warszawa
  7. Specjalista ds. obsługi klienta - Praga-Południe
Dodane 28 listopada 2023

Specjalista w Zespole Zarządzania Jakością

Lokalizacja

Warszawa, Praga-Południe

Wymiar pracy

Praca dodatkowa

Typ umowy: InnyDoświadczenie nie jest wymagane

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

Czym będziesz się zajmował?

·      nadzorem procesów sprzedażowych i obsługowych

·      publikacją materiałów w wewnętrznych bazach wiedzy

·      wsparciem procesów logistycznych i zapewnieniem dostępności sprzętu

·   dbałością o zachowanie standardów obsługi, dobry wizerunek Firmy oraz satysfakcję

Klienta Co oferujemy?

·      współpracę w fajnej atmosferze

·      możliwość rozwoju oraz zdobywania nowego doświadczenia zawodowego ·      atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę B2B

·      wolne weekendy 

Nie czekaj, wysyłaj CV – jeżeli:

·      znasz dobrze MS Office, w szczególności MS Excel

·      jesteś kreatywny i odpowiedzialny

·      stawiasz na rozwój

·      jesteś otwarty na nowe wyzwania 

Miejsce świadczenia usług: Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych

Jesteś zainteresowany? Wyślij do Nas swoją aplikację!

W przypadku zainteresowania udziałem w rekrutacji prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul (1 i/lub 2):

Klauzula 1 – obecny proces rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez spółkę TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadzącą działalność w Warszawie, ul. Łubinowa 4A. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres rekrutacja(at)customerservice24.pl.

Klauzula 2 – przyszłe rekrutacje: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadzącą działalność w Warszawie, ul. Łubinowa 4A. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres rekrutacja(at)customerservice24.pl. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji: W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe regulacje unijne z zakresu danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”. W związku z powyższym, poniżej informujemy Cię o przysługujących Ci uprawnieniach. 1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest TCC Telecomunication Customer Care Ltd prowadząca działalność w Warszawie przy ul. Łubinowa 4a. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe(at)customerservice24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2. W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie? Twoje dane osobowe będą przetwarzane: a) w celuprzeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) d) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TCC Telecomunication Customer Care Ltd (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem TCC Telecomunication Customer Care Ltd jest weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów na współpracowników oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem. 3. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. zewnętrznym dostawcom usług (np. zewnętrzne centra przetwarzania danych, podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, firmy świadczące usługi archiwizacji, przetwarzające dokumenty, świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także księgowym, doradcom prawnym, organom administracji i sądom. 4. Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe? Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji. 5. Jakie mam uprawnienia? Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do administratora. W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień możesz się z nami skontaktować poprzez e mail: daneosobowe(at)customerservice24.pl. Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo (www.uodo.gov.pl). 6. Przekazywanie danych poza EOG TCC Telecomunication Customer Care Ltd nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Aplikuj

Lokalizacja

Warszawa, Praga-Południe

Mazowieckie

Mazowieckie, Warszawa, Praga-Południe
ID: 840323316

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon