1. Strona główna
 2. Praca
 3. Prace magazynowe
 4. Magazynier
 5. Magazynier - Zachodniopomorskie
 6. Magazynier - Koszalin
Dodane 04 maja 2021

Specjalista ds. Operacji Magazynowych DHL Koszalin

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Koszalin, Zachodniopomorskie

 • Specjalne wymagania: Brak

Opis

Miejsce pracy: Koszalin

Wymiar etatu: 100% 

NR REF: 8549

TWOJE ZADANIA: 

 • współpraca z kurierami i operacjami magazynowymi,
 • nadzór oraz czynny udział w pracach magazynowych związanych z procesowaniem przesyłek,
 • przygotowywanie raportów związanych z przesyłkami procesowanymi w magazynie.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w magazynie lub w operacjach,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),
 • gotowość do pracy zmianowej,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydane przez UDT-IIWJO

#DHLOVEBENEFITY

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • coroczną podwyżkę (uzależnioną od wyników finansowych firmy i indywidualnej oceny rocznej).

Dodatkowo do wynagrodzenia:

 • premie do +20%, dodatek za godziny nocne +30%,
 • premia świąteczna do 1250 zł brutto,
 • wczasy pod gruszą do 700 zł brutto,
 • posiłki lub bony żywnościowe (od listopada do marca),
 • sezonowe szczepienie przeciwko grypie,
 • szkolenia,
 • zniżki na przesyłki DHL na terenie Europy,
 • dostęp do platformy kafeteryjnej.

W super cenie:

 • pakiet opieki medycznej lub ubezpieczenie na życie i na wypadek niezdolności do pracy (zapłacisz tylko 1zł),
 • karta sportowa.

Masz szansę na:

 • nagrody w ramach konkursu na Człowieka Roku,
 • nagrody jubileuszowe,
 • prezenty z okazji narodzin dziecka, stypendia dla dzieci,
 • rozwój zawodowy w ramach ścieżek karier i rekrutacji wewnętrznych,
 • przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

 

DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych.

Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres podany w formularzu rekrutacyjnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez na adres podany w formularzu rekrutacyjnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).

Aplikowanie na stronie ogłoszeniodawcy.

Ogłoszeniodawca udostępnia aplikowanie na swojej stronie internetowej. Po kliknięciu przycisku Aplikuj zostaniesz tam przeniesiony.

Aplikuj teraz
User avatar

DHL Parcel

Na OLX od sierpień 2016
ID: 671154501Zgłoś

Darmowa aplikacja na Twój telefon