1. Strona główna
 2. Praca
 3. Pozostałe oferty pracy
 4. Pozostałe oferty pracy - Śląskie
 5. Pozostałe oferty pracy - Mikołów
 6. Pozostałe oferty pracy - Centrum

Ogłoszenie nieaktualne

Dodane January 07, 2021

specjalista ds. monitoringu sieci wod.-kan.

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Mikołów, Śląskie

 • Specjalne wymagania: Brak

Opis

Opis

Wymagania:

·        wykształcenie min. średnie techniczne,

·        bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word i Excel),

·        umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan.,

·        znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo

wodne, prawo budowlane,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        sumienność, samodyscyplina, samodzielność w wykonywaniu zadań,

·        dobra organizacja pracy,

·        umiejętność ustalania priorytetów zadań oraz wykonywania ich pod presją czasu,

·        prawo jazdy kat. B,

·        wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

·        umiejętność przeprowadzania analiz i przygotowywania raportów,

·        znajomość oprogramowania GIS (GTechnology, QGIS),

·        znajomość AutoCAD,

·        znajomość EPANET.

Informacja o warunkach zatrudnienia

·        forma zatrudnienia:         umowa o pracę

·        miejsce pracy:                 Mikołów, ul. Kolejowa 4

·        wymiar czasu pracy:       pełny etat

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

·    podanie danych określonych w art.22 1 §1  Kodeksu pracy nie  wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·    podanie innych danych lub informacji jest dobrowolne i wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: specjalista ds. monitoringu sieci wod-kan”, którą należy zamieścić na dokumentach aplikacyjnych.

Sposób składania ofert:

·        pocztą na adres Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4,

·        pocztą elektroniczną.

Termin składania ofert: 22/01/2021 r.

Informacje dodatkowe:

·     więcej informacji nt. oferty pracy można uzyskać pod numerem telefonu 32/2262-105

·     kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (podanie numeru telefonu przyspieszy kontakt).

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie:

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie, 43-190, ul. Kolejowa 4, tel. 32/2180551.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Podanie danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne.

Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych

w powszechnie obowiązujących przepisach.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator Danych nie zamierza przekazywać otrzymanych danych osobowych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

ID: 650379280Zgłoś