Wiadomości
  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Produkcja
  4. Obsługa produkcji
  5. Obsługa produkcji - Wielkopolskie
  6. Obsługa produkcji - Swarzędz
Dodane 30 marca 2023

Spawacz (stal czarna)- Stadler Środa

Запрошуємо

Lokalizacja

Swarzędz

Wymiar pracy

Pełny etat

Typ umowy

Umowa o pracę

Odpowiednie doświadczenie zawodowePraca zmianowa

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

Kandydacie, jeżeli chcesz zobaczyć jak się u nas pracuje wejdź na stronę www.youtube.com/watch?v=qRpWMN7zEvE lub kliknij w zdjęcie lub w logo Standler na ogłoszeniu i zjedź na dół strony.

Link znajduje się pod Strona Internetowa

Stadler Środa Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej związku z rozwojem spółki poszukuje Kandydata/-ki do pracy na stanowisko:

SPAWACZ

Naszym Pracownikom oferujemy:

-umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą,

-Pracowniczy Program Emerytalny,

-prywatną opiekę medyczną

-bogaty pakiet socjalny (dofiansowanie do wakacji, dofinansownaie do posiłku)

-możliwość szkoleń w tym możliwość zdobycia lub odnowienia uprawnień na koszt pracodawcy

-pracę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

-składanie i spawanie pudeł tramwajowych,

-składanie i spawanie podzespołów w oparciu o rysunki konstrukcyjno-spawalnicze, -ogólne prace ślusarskie (np.: szlifowanie),

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

-doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych z wykorzystaniem różnych metod spawania,

-umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

-uprawnienia spawalnicze MIG/MAG (możliwość odnowienia uprawnień na koszt pracodawcy)

-mile widziana umiejętność prostowania płomieniowego konstrukcji stalowych, -umiejętność pracy w zespole.

Zapraszamy do przesłania CV przez olx lub pocztą na adres Stadler Środa Sp. z o.o. Dział Personalny 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 38C.

Informacja dla kandydata :

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Spółka STADLER ŚRODA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Brodowskiej 38C, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7773260818, REGON: 364087269. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem wysyłając e-mail lub dzwoniąc na nr +48 61 650 41 40.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:· przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; -wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy;

b) Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art.6 ust.1 lit. a RODO);

c) Przeprowadzenia działań przez Spółkę z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy o pracę w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym określonym w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. kierowanie na wstępne badania lekarskie).Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak na własne życzenie Państwo przekażecie nam te informacje, wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody pisemnej na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art.9 ust. 2 lit. a RODO. Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, seksualności i innych informacji o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i skutecznie zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji (tworzyć celu przetwarzania).

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: a)dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte; b)dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy, jednakże nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte; c)dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy zostaną włączone w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika tj.10 lat od ustania zatrudnienia; d)dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa, jeśli dane te wejdą w skład dokumentacji pracowniczej i przetwarzanie tych danych przez Spółkę będzie wynikało z obowiązku prawnego.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: a)podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej; b)podmioty świadczące usługi pocztowe; c) podmioty wspierające Administratora w rekrutacji (agencje i portale rekrutacyjne); d) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (pracownicy i współpracownicy); a) pozostałe Spółki należące do grupy STADLER, jeśli rekrutacja dotyczy stanowiska pracy, gdzie pracownik będzie także świadczył pracę na rzecz innych spółek w grupie STADLER. Wykaz spółek dostępny na stronie internetowej: www.stadlerrail.com 

W związku z działalnością Spółki Stadler Środa Sp. z o.o. w grupie kapitałowej Stadler, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcarii) do Spółki Stadler Bussnang AG Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Europejska uznała, że Szwajcaria zapewnia takie same gwarancje ochrony danych jak państwa UE decyzją z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE) oraz decyzją wykonawczą 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4) przenoszenia danych osobowych do innego Administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),

5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych w jest dobrowolne, jednakże konieczne na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.

Aplikuj

Lokalizacja

Swarzędz,

Wielkopolskie

Wielkopolskie, Swarzędz
ID: 556056506

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon