Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Mazowieckie
 6. Obsługa hotelowa - Warszawa
 7. Obsługa hotelowa - Wola
Dodane 26 września 2022

RECEPCJONISTA w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Warszawa, Mazowieckie

 • Praca zmianowa

 • Praca w weekendy

 • Elastyczny czas pracy

 • Wymagane doświadczenie: Nie

Opis

HOTELE Z CHARAKTEREM, PRACA Z PRZYJEMNOŚCIĄ! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze.

Dołącz do naszego zespołu jako RECEPCJONISTA w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre!

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • opiekę medyczną,
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dodatek transportowy,
 • kartę sportową typu MultiSport,
 • zniżki pracownicze,
 • wyżywienie i uniform,
 • realne szanse rozwoju,
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy.

Czym będziesz się zajmował:

 • wykonywaniem czynności związanych z bezpośrednią obsługą gości hotelowych,
 • przyjmowaniem rezerwacji,
 • meldowaniem i wymeldowywaniem gości,
 • dbałością o pozytywny wizerunek sieci,
 • naliczaniem należności oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży,
 • przyjmowaniem rezerwacji telefonicznych oraz mailowych,
 • dbałością o wysoki standard obsługi gości.

Masz tę pracę, jeśli:

 • posługujesz się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej bardzo dobrym,
 • posługujesz się pakietem MS Office w stopniu co najmniej dobrym,
 • jesteś osobą uśmiechniętą, pogodną, posiadasz wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności interpersonalne,
 • wykonujesz powierzone zadania w sposób dokładny i sumienny,
 • wykazujesz się samodzielnością, inicjatywą oraz doskonałą organizacją czasu pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w ramach rekrutacji (dalej: „Dane”) przez Louvre Hotels Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-811 Warszawa) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakładowy w wysokości 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”) na potrzeby rekrutacji na stanowisko Recepcjonista

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przekazanymi przez Administratora w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mam świadomość, że podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz że zgoda na przetwarzanie Danych może być w dowolnym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani / Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani / Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest „Louvre Hotels Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144, kapitał zakładowy 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 331 85 00.Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji procesu rekrutacji,

prowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko , jeżeli Pani / Pan wyrazi na to zgodę,

ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa poniżej.

Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią / Pana wyrażona,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani / Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

Pani / Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Danych, ma Pani / Pan prawo do:

dostępu do treści Danych (art. 15 RODO),

żądania sprostowania Danych (art. 16 RODO),

żądania usunięcia Danych (art. 17 RODO),

żądania ograniczenia przetwarzania Danych (art. 18 RODO),

przeniesienia Danych (art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO),

cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora

W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie w oparciu o Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Podanie przez Panią / Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią / Pana innych Danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane:

w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 717750990
User avatar

Patrycja

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 28 września 2022
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon