1. Strona główna
 2. Praca
 3. Prace magazynowe
 4. Magazynier
 5. Magazynier - Małopolskie
 6. Magazynier - Modlniczka
Dodane 14 września 2021

Pracownik Magazynu_Auto Partner SA_filia Modlniczka

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Modlniczka, Małopolskie

Opis

Auto Partner S.A. jest istniejącym na rynku od 1993 r., dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. To ogromne centrum logistyczno-dystrybucyjne z centralą w Bieruniu, magazynem typu HUB zlokalizowanym w Pruszkowie oraz ponad 100 filii na terenie całego kraju, a także liczne przedstawicielstwa za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Austrii, Holandii, Węgrzech, Belgii na Słowacji, Litwie, Łotwie i Ukrainie.

„FIRMA TO LUDZIE” - naszą pozycję na rynku budujemy w oparciu o wiedzę i kwalifikacje pracowników. To oni są Naszym największym kapitałem, bez którego firma nie osiągnęłaby swojego sukcesu. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników, z czego ok. 800 osób w centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Bieruniu zapewnia nieprzerwane dostawy szerokiego asortymentu części samochodowych. Nasz zespół tworzą również specjaliści różnych dziedzin, wyspecjalizowani doradcy klienta i przedstawiciele oraz kadra menedżerska, otwarta na nieszablonowe działania i inicjatywy.

To co nas wyróżnia, to przede wszystkim ZAANGAŻOWANI LUDZIE, KTÓRZY TWORZĄ Auto Partner S.A.

Dołącz do Naszego zespołu, pracuj z Nami!

Wymagania:

 • mile widziana umiejętność obsługi komputera i skanerów
 • umiejętność pracy w grupie i dobra organizacja pracy
 • motywacja do pracy
 • rzetelność, dokładność, sumienność
 • zaangażowanie
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w notowanej na giełdzie spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • pakiet socjalny
 • zniżki pracownicze
 • wsparcie na każdym etapie wdrożenia do pracy

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327, NIP 634-001-10-17, REGON 276249079.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dpo(małpka)autopartner.com

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy – z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Auto Partner S.A. jako administratorze,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Pani/Pana dane osobowe inne niż wskazane powyżej będą przetwarzane również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje, a także w sytuacji dobrowolnego podania w toku rekrutacji danych osobowych innych, niż wynikające z Kodeksu pracy lub niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy.  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, więc jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi jest dochodzenie swoich praw lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, a także weryfikacja Pani/Pana kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. Jednakże, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji, a także podmiotom świadczącym usługi prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja(małpka)autopartner.com, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Aplikowanie na stronie ogłoszeniodawcy.

Ogłoszeniodawca udostępnia aplikowanie na swojej stronie internetowej. Po kliknięciu przycisku Aplikuj zostaniesz tam przeniesiony.

Aplikuj teraz
ID: 688626008

Darmowa aplikacja na Twój telefon