Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Produkcja
 4. Obsługa produkcji
 5. Obsługa produkcji - Lubuskie
 6. Obsługa produkcji - Kostrzyn nad Odrą
Dodane 31 marca 2023

Operator(ka) Wózków Widłowych

Lokalizacja

Kostrzyn nad Odrą

Wymiar pracy

Pełny etat

Typ umowy

Umowa o pracę

Odpowiednie doświadczenie zawodowePraca zmianowa

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

ZAPRASZAMY TEŻ PANIE!

TRANSPORT NA WYBRANYCH TRASACH!

Chciałbyś(abyś) dołączyć do naszego zespołu, który od lat odnosi sukcesy?                                                                    

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

OPERATOR(KA) WÓZKÓW WIDŁOWYCH/ JEZDNIOWYCH

Jeśli do nas dołączysz, będziesz odpowiedzialny(a) za m.in. obsługę wózków widłowych/ jezdniowych w naszej fabryce w Kostrzynie nad Odrą

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM(KĄ), JEŻELI:

 • masz ukończone 18 lat;

 • posiadasz uprawnienia na wózki widłowe UDT;

 • jesteś gotowy(a) do pracy w systemie zmianowym (najczęściej system czterobrygadowy).

OFERUJEMY:

NOWE WYNAGRODZENIA OD 2023 r.!

Miesięczne wynagrodzenie brutto na start w systemie IV zm. aż: 7061 zł (* zarobki zawierają: wyn. zasadnicze + dodatki)

 • zatrudnienie bezpośrednio u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę;

 • konkurencyjne wynagrodzenie i benefity;

 • korzystny system premiowy i atrakcyjny pakiet socjalny;

 • korzystniejsze rozwiązanie w zakresie zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych (wszystkie nadgodziny z dodatkiem 100%);

 • prywatną opiekę medyczną;

 • dodatki świąteczne i wakacyjne oraz premia stażowa;

 • stabilność i bezpieczeństwo;

 • przyjazną atmosferę;

 • kierowanie się szacunkiem i wartościami firmy;

 • zespoły w których rozwijamy pasje;

 • wielokierunkowe doskonalenie;

 • coroczny plan szkoleniowy dla całej organizacji;

 • programy szkoleniowe dla nowych Pracowników;

 • transport do I z pracy na wybranych trasach.

Jeżeli jesteś zainteresowany(a), prosimy o przesłanie aplikacji. Załącz swoje CV poniżej, wyślij i czekaj na informacje zwrotną!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami(kami).

Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu, CV liście motywacyjnym, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Włoska 3 , numer KRS 0000049805 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko : Operator(ka) Wózków Widłowych/ Jezdniowych. 2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y*** na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez Administratora danych przez okres najbliższych 2 lat. 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA: Administrator danych osobowych: Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Włoskiej 3, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą. Podstawy prawne przetwarzania: art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) - w zakresie imię (imiona) i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie innych danych dobrowolnie podanych przez kandydata w załączonym Kwestionariuszu, CV, Liście motywacyjnym. Zgoda ta w przypadku zakresu danych wskazanych w niniejszym podpunkcie może zostać odwołana w dowolnym czasie. - art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dane szczególnej kategorii: Prosimy o nieprzekazywanie danych, które należą do szczególnie chronionych kategorii (dane umożliwiające ujawnienie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, a także danych osobowych, które ujawniają stan zdrowia i życia seksualnego, orientację seksualną, danych genetycznych, biometrycznych). Cele przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisko: Operator(ka) Wózków Widłowych/ Jezdniowych. Prawa osób, których dotyczą dane: Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, ze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art..22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzania przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe. Podanie innych danych jest dobrowolne. Odbiorcy danych: Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępnione podmiotom trzecim, przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych na podstawie stosownych umów o powierzenie danych osobowych (np. agencje pracy tymczasowej). Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego lub przez okres 2 lat w celu ewentualnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w tym okresie, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Aplikuj

Lokalizacja

Kostrzyn nad Odrą,

Lubuskie

Lubuskie, Kostrzyn nad Odrą
ID: 745828175

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon