Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Produkcja
 4. Obsługa produkcji
 5. Obsługa produkcji - Zachodniopomorskie
 6. Obsługa produkcji - Szczecin
 7. Obsługa produkcji - Centrum
Dodane 23 stycznia 2023

OPERATOR PRODUKCJI | Bridgestone Stargard | 5800 brutto

 • 5 750 - 5 800 zł/mies. brutto

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Szczecin, Zachodniopomorskie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

 • Praca zmianowa

 • Praca w weekendy

Opis

Na tym stanowisku oferujemy: 

·        pracę w fabryce w Stargardzie na umowie o pracę,

·        wynagrodzenie 5800 brutto* (z premią przy pracy zmianowej),

·        dogodny system pracy - pracujesz 12h przez około 15 dni w miesiącu,

Dodatki:

·        półroczna nagroda za wzorową frekwencję do 1800 zł* brutto,

·        dofinansowanie dojazdów do pracy, nawet do 490 zł* brutto,

·        bony świąteczne z funduszu socjalnego 2 razy w roku,

·        podwyżka roczna i podwyżki promocyjne uzależnione od rozwoju, 

Benefity:

·        ubezpieczenie na życie w PZU i pracowniczy program emerytalny,

·        pakiet Medicover, 

·        karnet sportowy: Multisport / OK System,

·        zakup opon na preferencyjnych warunkach i wiele innych,

Twoje zadania na stanowisku operatora: 

·        obsługa nowoczesnych maszyn produkcyjnych,

·        przygotowanie materiałów do produkcji,

·        sprawdzanie jakości produktów końcowych,

·        transport materiałów (mile widziane, ale nie konieczne, uprawnienia UDT na wózki widłowe).

Zapewniamy pełne zaplecze socjalne: odzież i obuwie robocze, kantynę pracowniczą, pomieszczenia socjalne dla pracowników, świeże owoce 3 razy w tygodniu. Nauczymy Cię zawodu a pracę rozpoczniesz od 2 tygodniowego szkolenia wprowadzającego.

*kwoty szacunkowe 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH I PRACUJ RAZEM Z NAMI! 

Klikając przycisk „aplikuj”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną, akceptujesz jej treść i rozumiesz, że poprzez dobrowolne podanie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe jak również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do oceny Twoich kompetencji na dane stanowisko będące przedmiotem rekrutacji, wyrażasz dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikujesz.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym ocena i weryfikacja Twoich kompetencji do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji.

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie zgodnie z Klauzulą Informacyjną . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

Jeżeli chce Pan/i, abyśmy zachowali Pana/i CV w naszej bazie przez okres 1 roku, prosimy dodatkowo o umieszczenie w dokumentach następujące zgody (są one dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard zawartych w moim zgłoszeniu w tym w załączonym CV oraz wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko operator produkcji.”

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przetwarza dane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:

-podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej,

-wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na dane stanowisko jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umieszczenia Pana/i w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przez okres 1 roku; fakt wyrażenia lub niewyrażenia tej zgody nie ma wpływu na konkretny proces rekrutacji, w którym Pan/i bierze udział

-w obu powyższych przypadkach w zakresie określonym przez RODO posiada Pan/i prawo:

a.dostępu do treści swoich danych (na Pana/i żądanie administrator udostępni Panu/i dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO),

b.sprostowania swoich danych (na Pana/i żądanie administrator poprawi Pana/i dane),

c.usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie),

d.ograniczenia przetwarzania Pana/i danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie),

e.otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie,

f.żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe,

- cofnięcia każdej ze zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie (cofnięcie oznaczać będzie rezygnację z procesu rekrutacyjnego lub/i utrzymanie Pana/i danych w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz skasowanie Pana/i danych)

Powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem Personalnym Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie wyrażonych zgód.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona na cel danej rekrutacji) będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, o którym mowa powyżej

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych) będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia.

Będziemy przetwarzać wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji jak również Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV, w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, do momentu przedawnienia takich roszczeń.

Jeśli uważa Pan/i, że przetwarzanie Pan/i danych narusza obowiązujące przepisy prawa, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia

Dane kontaktowe administratora danych – Dział Personalny Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard.

Aplikuj
ID: 760902953
User avatar

Rekrutacja Bridgestone

Member Since czerwiec 2017
Ostatnio online w dniu 27 stycznia 2023

xxx xxx xxx

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon