Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Produkcja
 4. Obsługa produkcji
 5. Obsługa produkcji - Śląskie
 6. Obsługa produkcji - Rybnik
Dodane 05 października 2022

Pracownik produkcji - umowa o pracę Rybnik

 • 3 700 - 3 968 zł/mies. brutto

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Rybnik, Śląskie

 • 🇺🇦 Запрошуємо людей з України (Zapraszamy pracowników z Ukrainy)

 • Wymagane doświadczenie: Nie

 • Praca zmianowa

 • Rekrutacja online

Opis

IPSupport jest częścią międzynarodowej grupy Invenio- firmy inżynierskiej mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce i Australii. Zajmujemy się usługami z zakresu kontroli jakości i napraw części samochodowych, outsourcingu specjalistów, pracowników produkcyjnych oraz szkoleniami.

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik produkcji

Miejsce pracy: Rybnik, woj. Śląskie

Oferujemy:

 • wynagrodzenie 20zł - 21 zł/ godz. brutto + premia 200zł - 300zł brutto
 • umowę o pracę
 • praca w nadgodzinach w tygodniu 50%, w weekend 100%
 • dodatek godzinowy do pracy nocnej 3,50-3,70zł brutto
 • pracę w znanej renomowanej firmie z branży Automotive
 • premia za polecenie pracownika
 • pełne ubezpieczenie
 • dobra atmosfera pracy

Wymagania:

 • dokładność i staranność
 • umiejętność pracy wg instrukcji
 • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym

Do obowiązków osoby pracującej na w/w stanowisku należeć będą:

 • obsługa maszyn
 • proste prace produkcyjne i montażowe
 • bieżąca kontrola jakości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPSUPPORT Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000744538, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej 646-297-26-11 (dalej „Administrator”).

Dane adresowe Administratora do kontaktu: adres: 44-100 Rybnik ul. Plac Wolności 19

Celem przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. O ile wyrazi Pani/Pan zgodę Pani/Pana dane mogą być również wykorzystane na potrzeby dalszych rekrutacji w przedsiębiorstwie Administratora przez okres wskazany w tej zgodzie. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać użyte w celu nawiązania kontaktu, oceny przydatności oraz na potrzeby ewentualnie zawieranej w przyszłości umowy pomiędzy Panią/Panem oraz Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są m.in. art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz – gdy adekwatne - art. 221 oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Wspomniane przepisy upoważniają Administratora do przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jako działaniem koniecznym dla zawarcia ewentualnej (przyszłej) umowy pomiędzy Panią/Panem oraz Administratorem, a także w związku z realizacją obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa pracy. Nadto, przetwarzanie Pani/Pana danych podyktowane jest zabezpieczeniem uzasadnionego prawnie interesu Administratora jakim jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wobec zgłoszonej przez Panią/Pana chęci uczestnictwa w dalszych procesach rekrutacyjnych – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych leży również udzielona przez Panią/Pana zgoda.

 

Na etapie rekrutacji, Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem – ewentualnie - podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej oraz – o ile będzie Pani/Pan przyjmowany do pracy - podmiotów świadczących usługi z zakresu medycyny pracy.

Z uwagi na zabezpieczenie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, Pani/Pana dane mogą być przechowywane przez Administratora do upływu okresu prowadzonej rekrutacji, jak również do upływu przedawnienia potencjalnych roszczeń skierowanych przeciwko Administratorowi (lecz nie dłużej aniżeli okres 3 lat liczonych od końca roku, w jakim zakończyła się rekrutacja na dane stanowisko).

 

Na mocy obowiązujących przepisów jest Pani/Pan uprawniona do: 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 2) sprostowania tychże danych, 3) ich usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz 5) przenoszenia danych – na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – 21 RODO.

Jest Pan/Pani uprawniony/a do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

W sytuacji, w której uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów, jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w zakresie spraw dotyczących danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie przez Panią/Pana swych danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania może skutkować faktycznym brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, czy też uniemożliwić ewentualne zawarcie umowy. W zakresie wskazanym w art. 221 i art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Administrator uprawniony jest do żądania podania przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o tenże przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować wykluczeniem Pani/Pana z procesu rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć przetwarzaniu w celu wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do Pani/Pana osoby, w tym także profilowania. 

Aplikuj
ID: 732498879

IPSupport

Member Since lipiec 2014
Ostatnio online dziś o 14:17
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon