Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Logistyka, zakupy, spedycja
 4. Zakupy
 5. Zakupy - Małopolskie
 6. Zakupy - Targowisko
Dodane 05 grudnia 2022

Oferta pracy - Operator wózka widłowego Targowisko

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Targowisko, Małopolskie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

Opis

Firma Zasada Trans Spedition sp. z o.o. sp. j. zatrudni pracownika - operatora wózka widłowego w Targowisku

Zakres obowiązków: Przygotowywanie towaru zgodnie z zamówieniem; Prawidłowy rozładunek samochodu zgodnie z instrukcją rozładunku i kontroli dostawy; Poprawna kompletacja i etykietowanie palet; Przyjmowanie towaru do systemu za pomocą skanera; Umieszczanie i systemowa rejestracja palet, Oklejanie produktu etykietą, obsługa magazynu surowców.

Miejsce świadczenia pracy: Targowisko

Wymiar etatu: 1

System zmian: trójzmianowy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania konieczne:

 • Uprawnienia UDT

 • Doświadczenie

Wykształcenie:

 • brak koniecznych wymagań

Liczba godzin pracy:

 • w tygodniu: 40

 • w miesiącu: 160 - 168

Aplikacje oraz CV prosimy kierować na adres mailowy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zasada Trans - Spedition sp. z o.o. sp. j. dla celów przeprowadzenia rekrutacji u Administratora oraz zatrudnienia przez niego nowych osób a także oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zasada Trans - Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Brzesku, ul. Szczepanowska 3, 32 - 800 Brzesko, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000535248, NIP: 869*****73, REGON: 850*****200000

Dane kontaktowe Administratora:

tel.: 14 6865300, fax: 14 6865301,

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym np. dane do kontaktu, czy wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w przyszłych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora usługi związane przetwarzaniem danych w celach realizacji procesu rekrutacji.

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest Pan/Pani uprawniony do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi);

w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy;

– zgodnie z treścią RODO.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Aplikuj
ID: 650634029

Bogusław

Member Since wrzesień 2020
Ostatnio online dziś o 13:47

xxx xxx xxx

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon