Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Prace magazynowe
 4. Magazynier
 5. Magazynier - Śląskie
 6. Magazynier - Dąbrowa Górnicza
Dodane 02 grudnia 2021

Magazynier/ka Bez pośredników! Dąbrowa Górnicza

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Dąbrowa Górnicza, Śląskie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

 • Praca zmianowa

Opis

Firma FIEGE od niemal 150 lat obsługuje logistycznie międzynarodowych klientów z branży modowej, dóbr konsumpcyjnych, opon, opieki zdrowotnej, artykułów medycznych i wielu innych.

W centrum dystrybucyjnym w Dąbrowie Górniczej zarządzamy operacjami magazynowymi na potrzeby klientów będących producentami dóbr konsumenckich (drobne artykuły dla domu i biura oraz przemysłowe), a także zajmujemy się realizacją usług z zakresu spedycji międzynarodowej.

Szukasz nowych możliwości zawodowych w inspirującym środowisku pracy, z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju u stabilnego pracodawcy?

Mamy zatem odpowiednią pozycję dla Ciebie w naszym centrum dystrybucyjnym w Dąbrowie Górniczej.

FIEGE OFERUJE MI:

 • stabilność zatrudnienia, umowę o pracę na pełen etat
 • czyste i bezpieczne środowisko pracy
 • przejrzysty system wynagradzania i premiowania (wynagrodzenie zasadnicze od 3200 zł brutto + 480 zł brutto przeciętnej premii miesięcznej) oraz pakiet benefitów: m.in. karta Multisport, bony świąteczne, bezpłatna prywatna opieka medyczna, paczki dla dzieci, konkursy z nagrodami dla pracowników i ich rodzin
 • gwarantowaną minimum 1 podwyżkę w roku!
 • koleżeńskie relacje we wspierającym Cię zespole oraz rzetelne i skuteczne wdrożenie w nowe obowiązki
 • stałe, przewidywalne godziny pracy w systemie 3 zmianowym, zapewniające równowagę między życiem zawodowym i osobistym

ZADANIA:

 • zajmiesz się przyjmowaniem/wydawaniem towarów do/z magazynu oraz ich oznaczaniem w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe
 • będziesz obsługiwać wózek widłowy
 • dopilnujesz właściwego rozmieszczenia towarów na powierzchni magazynu
 • zadbasz o powierzone mienie oraz utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy
 • nauczysz się prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową
 • będziesz informować przełożonego o nieprawidłowościach występujących w procesach magazynowych

PROFIL:

 • dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym
 • staranność, dokładność oraz zdyscyplinowanie przy wykonywaniu pracy
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
 • umiejętność współpracy zespołowej, 
 • mile widziane doświadczenie w pracy magazynowej i posiadanie uprawnień UDT na wózki widłowe

FIEGE Sp. z o. o.

Magdalena Pomietło

Asystent ds. Personalnych

Tel: 609 094 569

ul. Roździeńskiego 12,

41-300 Dąbrowa Górnicza

Ps. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zostań jednym z nich!

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą

w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku

z realizacją umów na rzecz tych klientów;

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.

Aplikowanie na stronie ogłoszeniodawcy.

Ogłoszeniodawca udostępnia aplikowanie na swojej stronie internetowej. Po kliknięciu przycisku Aplikuj zostaniesz tam przeniesiony.

Aplikuj teraz
ID: 645690889

Darmowa aplikacja na Twój telefon