Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Zachodniopomorskie
 6. Obsługa hotelowa - Szczecin
 7. Obsługa hotelowa - Centrum
Dodane 25 stycznia 2023

Kucharz śniadaniowy w hotelu CAMPANILE SZCZECIN

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Szczecin, Zachodniopomorskie

 • Specjalne wymagania: Książeczka sanepidowska

 • Wymagane doświadczenie: Tak

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze.

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę (praca w godzinach 6.00 – 14.00)
 • opiekę medyczną
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta
 • dofinansowanie do urlopu
 • dodatek transportowy
 • kartę sportową typu MultiSport
 • zniżki pracownicze
 • wyżywienie i uniform
 • realne szanse rozwoju
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy

Czym będziesz się zajmował:

 • przygotowaniem i wydawaniem potraw na śniadania
 • dbaniem o estetyczny i apetyczny wygląd potraw
 • dbałością o przestrzeganie procedur HACCP jak również o czystość sprzętu, stanowiska pracy i pomieszczeń kuchni
 • przyjmowaniem dostaw i dystrybucją towarów do magazynów

Masz tę pracę, jeśli:

 • charakteryzuje Cię wysoka kultura osobista, odwaga i otwartość na komunikację z drugim człowiekiem
 • zdolność do szybkiego uczenia się oraz wrażliwość na szczegóły
 • samodzielność, dyspozycyjność i zaangażowanie
 • zdolność pracy w zespole
 • wysoce rozwinięty zmysł w kwestii czystości i higieny kuchni

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani / Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani / Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest „Louvre Hotels Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144, kapitał zakładowy 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pocztą na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

.Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji procesu rekrutacji,

prowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko , jeżeli Pani / Pan wyrazi na to zgodę,

ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa poniżej.

Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią / Pana wyrażona,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani / Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

Pani / Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Danych, ma Pani / Pan prawo do:

dostępu do treści Danych (art. 15 RODO),

żądania sprostowania Danych (art. 16 RODO),

żądania usunięcia Danych (art. 17 RODO),

żądania ograniczenia przetwarzania Danych (art. 18 RODO),

 przeniesienia Danych (art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO),

cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres : DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie w oparciu o Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Podanie przez Panią / Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią / Pana innych Danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane:

w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 792057648
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 27 stycznia 2023
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon