Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Zdrowie
  4. Rehabilitacja i masaż
  5. Rehabilitacja i masaż - Kujawsko-pomorskie
  6. Rehabilitacja i masaż - Włocławek
Dodane 16 czerwca 2024

FIZJOTERAPEUTA (technik, licencjat, magister)

Wynagrodzenie

5 970 - 7 200 zł / mies. brutto

Lokalizacja

Włocławek

Wymiar pracy

Pełny etat

Typ umowy

Umowa o pracę

Doświadczenie nie jest wymaganeDyspozycyjność: Praca zmianowa, Praca w weekendyMiejsce pracy: W siedzibie firmy

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:

FIZJOTERAPEUTA

Twój zakres obowiązków:

·        wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii

·        profesjonalna obsługa pacjentów

·        kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki

·        przestrzeganie porządku organizacyjnego i procedur

Nasze wymagania:  

·        wykształcenie kierunkowe (wyższe lub średnie)

·        aktualny nr prawa wykonywania zawodu

·        dokładność i sumienność

To oferujemy:

·        możliwość dofinansowania dojazdów do pracy powyżej 50 km

·        zniżki pracownicze na usługi (aquapark, spa, kręgielnia itp.)

·        dofinansowanie do pakietu MultiSport

·        dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie oraz zabezpieczenie emerytalne

·        dofinansowanie do wypoczynku oraz bonusy świąteczne (ZFŚS) 

·        elastyczny czas pracy – możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu pracy

·        pomoc w znalezieniu mieszkania/ osiedleniu się

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest UZDROWISKO WIENIEC Sp. z o.o., adres: ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec Zdrój. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem powyżej. CV powinno zawierać dane wskazane w art.22¹§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).Zamieszczając w CV dobrowolnie dodatkowe dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i/ lub przesyłając CV – wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celach rekrutacyjnych.  Jeśli życzą sobie Państwo, aby po zakończeniu rekrutacji, CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody lub przesłanie jej w odrębnym mailu: Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV (Curriculum vitae) przez administratora danych osobowych, tj. Uzdrowisko Wieniec sp. z o.o. z siedzibą w Wieńcu Zdroju (ul. Brzozowa 1, 87-800, Wieniec Zdrój )dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez Uzdrowisko i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Administrator dodatkowo informuje, że

1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wzięcia udziału  w rekrutacji i prawidłowego  jej przeprowadzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących wynikających m.in. z Kodeksu pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podstawą przetwarzania jest chęć zawarcia umowy o pracę.

2.     W przypadku podania w CV danych wykraczających poza dane wymagane przez Kodeks pracy, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ( art. 6 ust 1 lit a RODO).

3.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów- tj. do zakończenia procesu rekrutacji i 3 miesiące kalendarzowe po jej zakończeniu. W przypadku niepodjęcia współpracy, Państwa dane zostaną usunięte po 3 miesiącach kalendarzowych po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo odrębną zgodę na ich przechowywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji (maksymalnie przez 12 miesięcy). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody. 

4.     Państwa dane mogą być przekazywane do urzędów i instytucji państwowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom z nami współpracującym w zakresie świadczenia usług IT i  hostingu na podstawie zawartych umów powierzenia. 

5.     Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

6.     Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy wskazany poniżej.

8.     W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

9.     Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy o pracę w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przeprowadzania procesu rekrutacji i zawarcia umowy.  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne (np.  wizerunek czy inne dane, które wpisujecie Państwo w cv. ) 

10. Państwa dane,  co do zasady, nie są przekazywane do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w nasz dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w tym przypadku na podstawie PRIVACY DATA FRAMEWORK

Aplikuj

Lokalizacja

Włocławek,

Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-pomorskie, Włocławek
ID: 711377075

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon