Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Lubelskie
 6. Obsługa hotelowa - Lublin
Dodane 26 września 2022

Dołącz do naszego zespołu jako KUCHARZ w hotelu CAMPANILE LUBLIN

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Lublin, Lubelskie

 • Praca zmianowa

 • Specjalne wymagania: Książeczka sanepidowska

 • Wymagane doświadczenie: Tak

 • Praca w weekendy

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze.

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • opiekę medyczną,
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dodatek transportowy,
 • kartę sportową typu MultiSport,
 • zniżki pracownicze,
 • wyżywienie i uniform,
 • szanse rozwoju w Polsce i za granicą,
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy.

Czym będziesz się zajmował:

 • realizacją nie tylko standardowych zamówień,
 • realizacją zleceń konferencyjnych o niebagatelnej, niesztampowej prezentacji oraz niepowtarzalnym smaku,
 • dbałością o przestrzeganie procedur HACCP.

Masz tę pracę, jeśli:

 • charakteryzuje Cię wysoka kultura osobista, odwaga i otwartość na komunikację z drugim człowiekiem,
 • zdolność do szybkiego uczenia się oraz wrażliwość na szczegóły,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • zdolność pracy w zespole,
 • wysoce rozwinięty zmysł w kwestii czystości i higieny kuchni.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w ramach rekrutacji (dalej: „Dane”) przez Louvre Hotels Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-811 Warszawa) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakładowy w wysokości 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”) na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kucharz

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przekazanymi przez Administratora w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mam świadomość, że podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz że zgoda na przetwarzanie Danych może być w dowolnym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani / Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani / Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest „Louvre Hotels Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144, kapitał zakładowy 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 331 85 00.Dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji,
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko , jeżeli Pani / Pan wyrazi na to zgodę,
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa poniżej.

Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie Danych) - w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią / Pana wyrażona,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani / Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

Pani / Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Danych, ma Pani / Pan prawo do:

 • dostępu do treści Danych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Danych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Danych (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia Danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO),
 • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Administratora

W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie w oparciu o Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Podanie przez Panią / Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią / Pana innych Danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane:

 • w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 700168401
User avatar

Patrycja

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 28 września 2022
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon