Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Łódzkie
 6. Obsługa hotelowa - Łódź
 7. Obsługa hotelowa - Śródmieście
Dodane 31 stycznia 2023

Dołącz do naszego zespołu jako KUCHARZ w hotelu CAMPANILE ŁÓDŹ

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Łódź, Łódzkie

 • Specjalne wymagania: Książeczka sanepidowska

 • Wymagane doświadczenie: Tak

 • Praca zmianowa

 • Praca w weekendy

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze. 

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • opiekę medyczną,
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dodatek transportowy,
 • kartę sportową typu MultiSport,
 • zniżki pracownicze,
 • wyżywienie i uniform,
 • realne szanse rozwoju,
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy.

Czym będziesz się zajmował:

 • realizacją nie tylko standardowych zamówień,
 • realizacją zleceń konferencyjnych o niebagatelnej, niesztampowej prezentacji oraz niepowtarzalnym smaku,
 • dbałością o przestrzeganie procedur HACCP.

Masz tę pracę, jeśli:

 • charakteryzuje Cię wysoka kultura osobista, odwaga i otwartość na komunikację z drugim człowiekiem,
 • zdolność do szybkiego uczenia się oraz wrażliwość na szczegóły,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • zdolność pracy w zespole,
 • wysoce rozwinięty zmysł w kwestii czystości i higieny kuchni.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

1. Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w ramach rekrutacji (dalej: „Dane”) przez Louvre Hotels Group Sp. z o.o. z siedzibą w Wwie (00-811) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rej.Przedsiębiorców Krajowego Rej. Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. dla m. st. Wwy w Wwie, XII Wydz.Gosp. KRS pod nr KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakł. w wys. 109 727 000 zł.(dalej: „Administrator”) na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kucharz.

2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przekazanymi przez Administratora w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.        Mam świadomość, że podanie przeze mnie Danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia mojej kandydatury w procesie rekrutacji oraz że zgoda na przetwarzanie Danych może być w dowolnym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/ Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podst.art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn 27.4.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1)       Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Sp. z o.o. z siedzibą w W-wie (00-811 ) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rej Przedsiębiorców Krajowego Rej Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. dla m. st. Wwy w W-wie, XII Wydz. Gosp. KRS o pod nr KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kap. zakł. w wys. 109 727 000 zł (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 W-wa lub pod nr tel: (22) 331 85 00.

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Wwa, lub pod nr tel (22) 331 85 00.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3) Dane będą przetwarzane w celu:

3.1.realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/ Pan uczestniczy,

3.2.prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę,

3.3.ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.

4 Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1.art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.2.zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji,

4.3.w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona,

4.4.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5) Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

6)Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/Pan prawo do:

7.1.dostępu do treści Danych (art. 15 RODO),

7.2.żądania sprostowania Danych (art. 16 RODO),

7.3. żądania usunięcia Danych (art. 17 RODO),

7.4. żadania ograniczenia przetwarzania Danych (art. 18 RODO),

7.5.przeniesienia Danych (art. 20 RODO),

7.1.wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 21 RODO),

7.6.cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Wwa

9) W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

11)Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12) Dane będą przetwarzane:

1.1. w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13)Niezależnie od powyższego Pani/ Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 732479456
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 30 stycznia 2023
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon