Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Śląskie
 6. Obsługa hotelowa - Katowice
 7. Obsługa hotelowa - Bogucice
Dodane 02 grudnia 2022

Dołącz do naszego zespołu jako KUCHARZ w hotelu CAMPANILE KATOWICE

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Katowice, Śląskie

 • Specjalne wymagania: Książeczka sanepidowska

 • Praca zmianowa

 • Elastyczny czas pracy

 • Wymagane doświadczenie: Tak

 • Praca w weekendy

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze.

Dołącz do naszego zespołu jako KUCHARZ w hotelu CAMPANILE KATOWICE

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • opiekę medyczną,
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dodatek transportowy,
 • kartę sportową typu MultiSport,
 • zniżki pracownicze,
 • wyżywienie i uniform,
 • realne szanse rozwoju,
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy.

Czym będziesz się zajmował:

 • realizacją nie tylko standardowych zamówień,
 • realizacją zleceń konferencyjnych o niebagatelnej, niesztampowej prezentacji oraz niepowtarzalnym smaku,
 • dbałością o przestrzeganie procedur HACCP.

Masz tę pracę, jeśli:

 • charakteryzuje Cię wysoka kultura osobista, odwaga i otwartość na komunikację z drugim człowiekiem,
 • zdolność do szybkiego uczenia się oraz wrażliwość na szczegóły,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • zdolność pracy w zespole,
 • wysoce rozwinięty zmysł w kwestii czystości i higieny kuchni.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/ Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-811 Warszawa) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakładowy w wysokości 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

2)Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3) Dane będą przetwarzane w celu:

3.1.realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/ Pan uczestniczy,

3.2.prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę,

3.3.ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.

4) Przetwarzanie Danych b4.2.zgody na przetwarzanie Danych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji,

ędzie odbywać się na podstawie:

4.1.art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.3.w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona,

4.4.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5)Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

6)Pani/ Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7)W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),

7.2.żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),

7.3.żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),

7.4.żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),

7.5.przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),

7.1.wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

7.6.cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa

9)W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

11)Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12) Dane będą przetwarzane:

1.1. w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13) Niezależnie od powyższego Pani/ Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 690641837
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 05 grudnia 2022
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon