1. Strona główna
 2. Praca
 3. Pozostałe oferty pracy
 4. Pozostałe oferty pracy - Lubuskie
 5. Pozostałe oferty pracy - Gorzów Wielkopolski
Dodane November 19, 2020

Diagnosta sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 • 21 - 22 zł/godz. brutto

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Gorzów Wielkopolski, Lubuskie

 • Specjalne wymagania: Brak

Opis

PREZDSIĘBIORTSWO WDOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. zatrudni osobę na stanowisko:

Diagnosta sieci wodociągowej

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Wydział Sieci Wodociągowej

Liczba miejsc: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Charakterystyka wykowywanej pracy:

 • identyfikacja rodzaju i typu awarii wodociągowej,
 • lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej urządzeniami typu geofon oraz korelator,
 • wykonywanie raportów o stanie awarii, celem przygotowania służb technicznych do jej usunięcia,
 • kontrola stanu technicznego urządzeń wodociągowych oraz p.poż.   
 • kontrola ciśnień, przepływów i szczelności sieci wodociągowej,
 • prowadzenie pojazdu.

Wymagane kwalifikacje: 

 • wykształcenie – minimum zawodowe, preferowane monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub pokrewne,
 • umiejętność posługiwania się komputerem, tabletem a w szczególności programu: Microsoft Office, Outlook, obsługa map numerycznych,
 • prawo jazdy kategoria B,

·        umiejętność czytania map inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu,

·        doświadczenie w obsłudze korelatora, geofonu oraz znajomość oprogramowania GIS, SCADA będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie lub przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do 17.12.2020 r., na adres email: kadry[małpa]pwikgo.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Rekrutacja – Diagnosta sieci wodociągowej”) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Diagnosta sieci wodociągowej”) na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. Na składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania w procesie rekrutacji oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przez okres najbliższych 9 miesięcy." lub jeżeli w CV zawarte są dane wrażliwe to: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ."

Zastrzegamy sobie prawo, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., jako pracodawca. Inspektor ochrony danych. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 509 - pokaż numer telefonu - . Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Okres przechowywania danych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą. Mają Państwo prawo do:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. Prawo do usunięcia danych osobowych;

5. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

ID: 641634627Zgłoś

PWiK Sp. z o.o.

Ostatnio online w dniu November 24, 2020

xxx xxx xxx