Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Produkcja
 4. Obsługa produkcji
 5. Obsługa produkcji - Lubuskie
 6. Obsługa produkcji - Kostrzyn nad Odrą
Dodane 24 października 2021

Automatyk Przetwórstwo

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Kostrzyn nad Odrą, Lubuskie

 • Wymagane doświadczenie: Tak

Opis

Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, który od lat odnosi sukcesy?

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

AUTOMATYK

Jeśli do nas dołączysz, będziesz odpowiedzialny za utrzymanie ruchu maszyn produkcyjnych w zakresie automatycznym lub/i elektrycznym w naszej fabryce w Kostrzynie nad Odrą.

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM, JEŻELI:

 • Posiadasz min. wykształcenie średnie techniczne kierunkowe
 • Obsługujesz komputer i czytasz dokumentację techniczną
 • Znasz język angielski w stopniu podstawowym
 • Jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym (system czterobrygadowy)

Posiadasz dodatkowe atuty typu:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia kwalifikacyjne serii „E” w zakresie eksploatacji do 1kV,
 • znajomość systemów PLC,
 • znajomość obsługi, naprawy maszyn i urządzeń w zakresie automatyki przemysłowej, układów, elektrycznych,
 • znajomość obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Administrator danych osobowych: Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Włoskiej 3, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą

 • Podstawy prawne przetwarzania :

- art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) - w zakresie imię (imiona) i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

- art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie innych danych dobrowolnie podanych przez kandydata w załączonym Kwestionariuszu/CV/Liście motywacyjnym. Zgoda ta w przypadku zakresu danych wskazanych w niniejszym podpunkcie może zostać odwołana w dowolnym czasie.

-art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Dane szczególnej kategorii : Prosimy o nieprzekazywanie danych, które należą do szczególnie chronionych kategorii (dane umożliwiające ujawnienie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, a także danych osobowych, które ujawniają stan zdrowia i życia seksualnego, orientację seksualną, danych genetycznych, biometrycznych)

Cele przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisko: Automatyk.

Prawa osób, których dotycz dane : Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, ze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/CV/ liście motywacyjnym, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Włoska 3 , numer KRS 0000049805 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Automatyk.

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y*** na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez Administratora danych przez okres najbliższych 2 lat. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania

Aplikuj
ID: 645868521
User avatar

ICT Poland Sp. z o.o.

Na OLX od kwiecień 2017

xxx xxx xxx

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon