Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Mazowieckie
 6. Obsługa hotelowa - Warszawa
 7. Obsługa hotelowa - Wola
Dodane 25 stycznia 2023

Asystentka/ Asystent biura w Louvre Hotels Group

 • Typ umowy

  Umowa zlecenie

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Warszawa, Mazowieckie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

Opis

Jesteś osobą uśmiechniętą, energiczną i poszukujesz pracy biurowej?

Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie!

Czym będziesz się zajmować:

 • zapewnieniem prawidłowego obiegu poczty przychodzącej i wychodzącej

 • zapewnieniem prawidłowego obiegu dokumentów

 • zamówieniami na potrzeby biura

 • wsparciem administracyjnym dla pozostałych stanowisk w biurze

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat na umowę zlecenie

 • miłą atmosferę w pracy

 • biuro zlokalizowane w centrum Warszawy

 • miejsce parkingowe w godzinach pracy

  Oczekujemy:

 • znajomości języka polskiego

 • podstawowej znajomości języka angielskiego

 • chęci do zdobywania doświadczenia w pracy

 • uśmiechu i dobrego humoru

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/ Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1)        Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-811 Warszawa) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakładowy w wysokości 109 727 000 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 331 85 00.

2)        Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 331 85 00.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3)        Dane będą przetwarzane w celu:

3.1.     realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/ Pan uczestniczy,

3.2.     prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę,

3.3.     ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.

4)        Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.2.     zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji,

4.3.     w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona,

4.4.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5)        Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

6)        Pani/ Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7)        W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.     dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),

7.2.     żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),

7.3.     żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),

7.4.     żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),

7.5.     przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),

7.1.     wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

7.6.     cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)        Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa

9)        W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)      Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

11)      Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12)      Dane będą przetwarzane:

1.1.     w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

1.2.     w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13)         Niezależnie od powyższego Pani/ Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aplikuj
ID: 808977090
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 30 stycznia 2023
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon