To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Budowa / remonty w Białystok.

Operator koparko ładowarki

Białystok, Podlaskie, Wygoda Dodane o 10:58, 18 lutego 2019, ID ogłoszenia: 435729161

Firma PP-U "DRABENT" zatrudni operatora koparko ładowarki.

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Drabent” Maria Drabent i Jacek Drabentsp.j z siedzibą w Białymstoku, 15-157 Białystok, ul. Rycerska 1L zwana dalej ADO.W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez ADO możesz kierować zapytania na email e-mail lub tradycyjnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia - w tym kodeksu Pracy, - w tym zakresie podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na ADO art. 6 ust. 1 lit c, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez ADO— podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO, (art. 6 ust. 1 lit f RODO)- prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie obrony swoich praw.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy podmioty świadczące usługi na rzecz ADO w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

Pana/Pani dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do czasu jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ADO prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięciadanych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowychnarusza przepisy RODO.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt c) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w  procesie rekrutacyjnym.

Wyświetleń:2155

Ogłoszenia użytkownika Anna

Brak zdjęcia

Monter zewnętrznych sieci sanitarnych

Budowa / remonty

wczoraj
10:51

Brak zdjęcia

Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych

Mechanik / blacharz / lakiernik

wczoraj
10:51