Obserwuj

Nowy Żłobek Gliwice Opieka nad dziećmi

Gliwice, Śląskie, Żerniki Dodane o 11:06, 12 grudnia 2018, ID ogłoszenia: 498424989
Nowo Powstający Żłobek w Gliwicach na ul Tarnogórskiej 233,
Poszukuje Osoby na Stanowisko Opiekunki nad dziećmi
www.zlobekgliwice.com

Praca od 01.02.2019r

Wymagania na podstawie

U S T A W A
z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art. 16. 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,
psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która
odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun
szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej
wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia
związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła
80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz
umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie
zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem
pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi
w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem
zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia
pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia
i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
Art. 17. 1. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku
lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy.
2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie
dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej
pomocy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)”.

Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny, a brak jej udzielenia powoduje niemożność rozpatrzenia mojej aplikacji.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Przesyłając CV wyrażasz zgodę na stworzenie przez Grupę OLX sp. z o.o. na podstawie danych w CV Twojej indywidualnej sylwetki pracownika. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Grupę OLX sp. z o.o. znajdziesz w Polityce Prywatności
Dodaj załącznik

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB

Ogłoszenia użytkownika Paulina

2 300 - 2 500 zł/mies.

Gliwice, Śląskie, Żerniki

Pokaż na mapie