Lokal mieszkalny nr 1, Siemiatycze, ul. Żwirki i Wigury 16 Siemiatycze - image 1

Lokal mieszkalny nr 1, Siemiatycze, ul. Żwirki i Wigury 16

87 568 zł
alt text for image OBLICZ RATĘ KREDYTU >>
  • Oferta od Biuro / Deweloper
  • Wybierz kategorię Sprzedaż
  • Finanse Oblicz ratę dla tego mieszkania >>
Opis
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 343 - pokaż numer telefonu - 4, NIP: 946 - pokaż numer telefonu - 5, kapitał zakładowy: 972 - pokaż numer telefonu - 160,00 zł w pełni opłacony, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedziba w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13.
Ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Lokalu mieszkalnego nr 1 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 882/7.

I. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

1 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ KW nr BI3P/ 837 - pokaż numer telefonu - 8/2
2
OPIS I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Lokal mieszkalny nr 1 (nieruchomość lokalowa) w budynku administracyjno-mieszkalnym o 3 kondygnacjach nadziemnych przy ul. Żwirki i Wigury 16 w Siemiatyczach położonym na parterze, o powierzchni użytkowej 49,36 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,03 m2 oraz udziałem 5539/34044 w prawie współwłasności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 882/7 o powierzchni 885 m2 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach, księga wieczysta nr BI3P/ 837 - pokaż numer telefonu - 8/2 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy lokal nie został jeszcze wyodrębniony.
3
OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZACE NIERUCHOMOŚCI
Kupujący zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie w związku z posadowionymi urządzeniami elektroenergetycznymi (przyłącze napowietrzne do budynku) - udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa wskazanym przez zbywcę osobom do samodzielnego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.
Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę o nr 882/7 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego (bądź właściciela w wypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) gruntu oznaczonego jako działka o nr 882/6. Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, płatną na warunkach wynikających z zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.
4 CENA WYWOŁAWCZA W PLN
87.568,00 złotych netto

5 Wadium 9.000 złotych
6 INNE Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Nabywca zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej wynikającej z roszczenia ujawnionego w dziale III księgi wieczystej BI3P/ 837 - pokaż numer telefonu - 8/2 - na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139).

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu oraz uzgadniania terminu oględzin nieruchomości jest Pani Julita Gierejko tel. 857 - pokaż numer telefonu - .
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej zbywcy https://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Oddzial-Bialystok w zakładce Oddziału Białystok wraz z załącznikami:
1. Klauzula informacyjna;
2. Formularz ofertowy.
  • Dodane o 13:53, 14 września 2020
  • Wyświetleń:162
  • ID ogłoszenia: 628456063
Zgłoś naruszenie
Zwróć uwagę!

Nie wysyłaj pieniędzy - przekaż je osobiście, po obejrzeniu przedmiotu.

Zasady bezpieczeństwa

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Siemiatycze, siemiatycki, Podlaskie

Ogłoszenia użytkownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok