To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Ochrona w Trzebinia.

Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Trzebinia, chrzanowski, Małopolskie Dodane o 15:58, 6 marca 2019, ID ogłoszenia: 482255683

Kwalifikowany Pracownik Ochrony z pozwoleniem na broń palną

Miejsce pracy: Trzebinia-Siersza

Obowiązki:
Ochrona osób i mienia.

Wymagania na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony z pozwoleniem na broń palną
• Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
• Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oparciu o umowę o pracę.
• Pracę w systemie zmianowym, elastyczny grafik.
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz skorzystania z pakietu dodatkowej opieki medycznej.
• Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 572 - pokaż numer telefonu -

By móc przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesyłanych do Spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. dokumentach prosimy o zawarcie w aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, przez Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
Kandydaci, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszeni są o pominięcie ostatniego oświadczenia.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać telefonicznie pod numerem 516 - pokaż numer telefonu - lub pisząc na adres: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96b, z dopiskiem ”IOD Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie”.
Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w związku z prowadzeniem przyszłych postępowań rekrutacyjnych, jeżeli takie zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym procesie rekrutacyjnym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w sposób wskazany pod adresem www.tauron.pl/rodo/klauzula-wgt-rekrutacja
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Spółce Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po zakończeniu tego postępowania rekrutacyjnego, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte. W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa – podstawa prawna: art. 22 ust. 1 RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego są dostępne pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-wgt-rekrutacja.

Wyświetleń:814