To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Kierowca / kurier w Zabrze.

Kurier/Kurierka DHL Zabrze

KURIER/KURIERKA

 

Wolisz być za kółkiem, niż za biurkiem? Prawo jazdy i pozytywne nastawienie to wszystko, czego potrzebujesz.

 

NASZA OFERTA:

 

Masz wybór:

·        elastyczne godziny pracy,

·        możliwość pracy dorywczej (popołudniu lub w soboty).

 

Otrzymujesz:

·        pakiet startowy - ubranie za 1 zł,

·        system bezpłatnych szkoleń przygotowujących do pracy,

·        nowoczesne narzędzia pracy,

·        dostęp do opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

 

Masz szansę na:

·        nagrody w ramach konkursów na Super Kuriera i Człowieka Roku,

·        nagrody jubileuszowe,

·        prezenty z okazji narodzin dziecka, stypendia dla dzieci,

·        dalszy rozwój zawodowy w strukturach DHL Parcel.

 

Masz pytanie lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – [dalej jako RODO] informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, tel. +48 22  565 - pokaż numer telefonu - .
 • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem mailowym, który znajduje się w formularzu rekrutacyjnym.
 • będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
 • w przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych dostarczy nam Pani/Pan więcej informacji niż były one wymagane w ogłoszeniu i ograniczone przepisami prawa oznacza to wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • jeśli Twoje dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia) prosimy o wyrażenie osobnej zgody w formularzu rekrutacyjnym (podstawa prawna art. 9 ust 2 lit. a) RODO);
 • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem Danych Osobowych (przewoźnikom, service partnerom), w celu przedstawienia im Pani/Pana kandydatury w celu świadczenia usług na rzecz Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem wskazanych podmiotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: miesiąc od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji: 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy dostarczyłeś nam dane w szerszym zakresie niż było to wymagane w procesie rekrutacyjnym (wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub retencji dokumentacji rekrutacyjnej.
 • odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora Danych Osobowych w procesie rekrutacji (wsparcie w zakresie IT) a także przewoźnicy świadczący usługi przewozu na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne nie mniej ich niepodanie wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciw;
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Pani/Panu praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w formularzu rekrutacyjnym.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o., w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych podmiotom współpracującym z DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (przewoźnikom, service partnerom), w celu zaproponowania mojej kandydatury tym podmiotom do świadczenia usług na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem wskazanych podmiotów.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych stanowiących dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia) w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

 • Dodane o 14:42, 21 listopada 2019
 • Wyświetleń:14473
 • ID ogłoszenia: 477818151

Ogłoszenia użytkownika DHL Parcel