To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Produkcja w Podlaskiem.

Elektryk

Opis
ANIMEX Zakład Wylęgu Drobiu Sokółka<p></p><strong>Twoje zadania:</strong><p>-&nbsp;Zapewnienie poprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń zainstalowanych w zakładzie wylęgu drobiu</p><p>-&nbsp;Nadzór nad instalacją elektryczną zakładu</p><p>-&nbsp;Terminowe wykonywanie przeglądów prewencyjnych&nbsp;maszyn, urządzeń i instalacji</p><p>-&nbsp;Bieżące usuwanie&nbsp;awarii maszyn, urządzeń i instalacji wraz z eliminacją źródeł problemu</p><p>-&nbsp;Reagowanie i likwidacja sytuacji awaryjnych</p><p>-&nbsp;Samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nasze wymagania:</strong></p><p>-&nbsp;Wykształcenie zawodowe/techniczne&nbsp;kierunkowe: elektryk, chłodnik, energetyk, mechanik</p><p>-&nbsp;Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawy</p><p>-&nbsp;Mile widziane doświadczenie w zawodzie elektryka</p><p>-&nbsp;Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność w działaniu, zaangażowanie</p><p>-&nbsp;Dobra komunikacja z zespołem i przełożonym</p><p>-&nbsp;Obsługa komputera</p><p>-&nbsp;Prawo jazdy kategorii B</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Oferujemy:</strong></p><p>-&nbsp;Zatrudnienie na umowę o pracę,</p><p>-&nbsp;Premia kwartalna- 250zł i premia roczna 1000zł</p><p>-&nbsp;Grupowe Ubezpieczenia na Życie</p><p>-&nbsp;Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: świadczenia pieniężne dla pracowników z okazji świąt, świadczenie urlopowe (tzw. „wczasy pod gruszą”), zniżki na basen, turnieje sportowe, mecze oraz zniżki na imprezy kulturalne: kino, teatr, koncerty</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dołącz do nas!</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Osoby spełniające&nbsp;wymienione warunki prosimy o przesłanie&nbsp;CV </p><p></p><p>Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.</p><p>&nbsp;</p><p>Proszę o załączenie klauzuli</p><p>Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Morlinach oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofaniezgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem</p><p>Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji</p><p>1. [Administrator Danych Osobowych]</p><p>Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska&nbsp;</p><p>związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce Dane osobowe). To te podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.&nbsp;</p><p>Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod animex.pl</p><p>oraz inspektorod agriplus.pl Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod animex.pl lub inspektorod agriplus.pl</p><p>2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.</p><p>3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.</p><p>4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.</p><p>5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p><p>6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.&nbsp;</p><p>7. [Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO&nbsp;</p><p></p>
  • Dodane o 09:39, 18 czerwca 2019
  • Wyświetleń:5
  • ID ogłoszenia: 537497367

Ogłoszenia użytkownika Animex Foods oddział Iława