Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Łódź - image 1

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

11 zł
Opis
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

red. Krystyna Kowalska

Dąbrowa Górnicza 2001

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ISBN: 839 - pokaż numer telefonu - -X

Liczba stron: 187

Oprawa miękka

.
Spis treści

.

WPROWADZENIE
Rozdział I - ELEMENTY CONTROLINGU STRATEGICZNEGO

Dariusz Orman

1.1. Istota controllingu strategicznego

1.1.1. Controlling jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem

1.1.2. Proces controllingu strategicznego

1.2 Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

1.2.1. Zdefiniowanie obszarów wyników

1.2.2. Określenie strumieni kosztów

1.3. Wypracowanie strategii metodą Vestera.

1.3.1. Zdefiniowanie problemu i jego elementów

1.3.2. Analiza oddziaływań

1.3.3. Objaśnienie możliwości oddziaływania

1.4. Planowanie strategiczne i kontrola

Streszczenie

Literatura

Rozdział II - ZASADY BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYTWÓRCZYM

Andrzej Piosik

2.1. Ogólne zasady budżetowania.

2.2. Funkcje budżetowania i problem konfliktu funkcji

2.3. Praktyczne aspekty procesu budżetowania .

2,4. Mechanizm opracowania budżetu głównego przedsiębiorstwa

2.4.1. Komponenty budżetu głównego

2.4.2. Założenia do przykładu

2.5. Precyzowanie budżetów operacyjnych

2.5.1. Budżet przychodów sprzedaży

2.5.2. Budżet produkcji

2.5.3. Budżet zakupów i zapasów materiałów

2.5.4. Budżet kosztów produkcji.

2.5.5. Budżet kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu

2.5.6.Budżetowany rachunek zysków i strat

2.6. Budżet działalności inwestycyjnej

2.7. Budżety finansowe

2.7.1. Budżet przepływów pieniężnych.

2.7.2. Budżetowany arkusz bilansowy

Streszczenie

Literatura
Rozdział III- Zasady i ORGANIZACJA CONTROLLINGU W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJA INWESTYCJI ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Henryk Walica

3.1. Inwestycje sposobem realizacji strategii przedsiębiorstwa

3.2. Zadania i organizacja controllingu inwestycji

3.2.1. Zadania controllingu inwestycji

3.2.2 Organizacja i instrumentarium controllingu inwestycji .

3.2.3 Konkretyzacja zadań controllingu według etapów rozwoju projektu i realizacji obiektu

3.3 Określenie i precyzowanie potrzeb inwestycyjnych.

3.3. Cele i programy strategiczne jako podstawa ustalania potrzeb inwestycyjnych

3.3.2 Elementy i organizacja ustalania potrzeb - zamierzeń inwestycyjnych

3.4 Zadania controllingu w zakresie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych

3.5 Monitorowanie przygotowania, bieżącej realizacji odbioru i przyjęcia obiektu na stan majątkowy lub jego sprzedaż

3.6 Zadania controllingu w zakresie rozliczania i skutkowania inwestycji

Streszczenie

Literatura
ROZDZIAŁ IV – CONTROLING W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA

Krystyna Kowalska

4.1. Istota controllingu w logistyce

4.1.1. Controlling jako koncepcja integracji działań w logistyce

4.1.2. Controlling w logistyce czynnikiem rozwoju organizacji

4.2. Zadania controllingu w logistyce

4.2.1. Strategiczny controlling w logistyce

4.2.2. Operatywny controlling w logistyce

4.3. Określanie i precyzowanie efektów w obszarze logistyki

4.3.1. Konieczność ścisłego ujęcia efektów w logistyce

4.3.2. Rodzaje i pomiar efektów w obszarach logistyki zaopatrywania

4.4 Określanie i precyzowanie kosztów w logistyce

4.4.1. Konieczność ścisłego ujęcia, planowania i kontroli kosztów w logistyce

4.4.2. Tworzenie i różnicowanie kosztów logistycznych

4.4.3. Metody precyzowania kosztów w logistyce

Streszczenie

Literatura
  • Dodane o 09:58, 22 lutego 2021
  • Wyświetleń:46
  • ID ogłoszenia: 641872112
Zgłoś naruszenie

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Łódź, Łódzkie, Śródmieście

Ogłoszenia użytkownika JAREK