To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Kasjer / ekspedient w Barwałd Górny.

Asystent Sprzedaży do Outlet Celebrity w Barwałdzie Górnym

Barwałd Górny, wadowicki, Małopolskie Dodane o 15:22, 15 kwietnia 2019, ID ogłoszenia: 525045640

Celebrity (www.celebrity.com.pl)

 

Firma Celebrity do Outlet Celebrity w Barwałdzie Górnym poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Sprzedawca kobieta, mężczyzna

Umowa o pracę

Umowa na okres próbny 1 m-c ( po okresie próbnym możliwość przedłużenia umowy na czas określony na 1 rok - umowa o pracę)

 

Miejsce pracy: Barwałd Górny

Region: małopolskie

Wymagania:

 doświadczenie w handlu

 obsługa komputera

 dyspozycyjność

 umiejętność pracy w zespole

 otwartość w kontaktach z klientem

 znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

• obsługę klienta

• przygotowanie towaru do sprzedaży

• dbanie o ekspozycję towaru

• obsługę programu komputerowego

• utrzymanie porządku w sklepie

 

Oferujemy:

 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

 miłą atmosferę

 pracę w młodym zespole

 

CV proszę wysyłać za pomocą formularza aplikacyjnego.

 

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., dalej zwane: „RODO”), o ile zostanie zgłoszona Pani/Pana kandydatura o pracę:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka CELEBRITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w: Stanisław Dolny 488A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, KRS: 504 - pokaż numer telefonu - 0, NIP: 551 - pokaż numer telefonu - 0, REGON: 123 - pokaż numer telefonu -

2. przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu przeprowadzenia rekrutacji (rozpatrzeniem kandydatury i przeprowadzeniem procesu zatrudnienia) na opisane powyżej stanowisko (lub stanowiska, jeżeli aplikuje Pan/Pani na więcej niż jedno stanowisko). Podstawą przetwarzania danych jest odpowiednio: w przypadku ubiegania się o umowę o pracę: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) § 1 i §3 Kodeksu pracy, oraz – jeżeli przetwarzane są dane inne niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – art. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO – w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w tych przepisach RODO; w przypadku ubiegania się o umowę zlecenie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem rekrutacji; a ponad ten zakres w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. art. 9 ust. 2 lit. a. RODO. Ponadto, w obu przypadkach celem sprawdzenia profilu kandydata na portalach społecznościowych i publicznie dostępnych rejestrach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane w zgłoszeniu aplikacyjnym mogą być również przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora, tylko w niezbędnym zakresie, w celu ustalenia/dochodzenia praw lub obronie wobec roszczeń związanych z przedmiotowa procedurą rekrutacyjną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

3. dane kandydata przechowywane będą do trzydziestu dni po przeprowadzeniu rekrutacji na stanowisku, na które została złożona aplikacja kandydata, chyba że kandydat wyraził zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach (na wskazane w aplikacji stanowisko), wtedy dane przechowywane będą do trzydziestu dni po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została złożona aplikacja o pracę przez kandydata – co nie ogranicza uprawnień kandydata, o których mowa w punkcie poniżej.

4. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. podanie danych osobowych w CV (ewentualnie liście motywacyjnym) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy Administrator – w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – ma prawo żądać od kandydata podania danych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia; miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niepodanie danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może spowodować, iż dana aplikacja o pracę zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, a dane usunięte zgodnie z zasadami RODO i punktami powyżej.

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Klauzule dla kandydatów – ze zgodą na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych (powinna zostać zawarta w treści CV lub w formie odrębnego oświadczenia załączonego do aplikacji o pracę).

 

Do CV prosimy dołączyć poniższa klauzulę :

 

"Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.; dalej „RODO”) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – CELEBRITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Stanisławiu Dolnym („Celebrity) moich danych osobowych – co do których wymagana jest zgoda, w tym wyraźna, zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO, które dobrowolnie podałem/podałam – zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (w tym CV) w celu przeprowadzenia przez Celebrity procedury rekrutacyjnej:

a) na stanowisko: Asystent Sprzedaży

b) dla potrzeb:

 aktualnej rekrutacji;

 aktualnej i przyszłych rekrutacji w okresie do końca bieżącego roku kalendarzowego."

Wyświetleń:609

Ogłoszenia użytkownika Patrycja

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia