To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Magazynier w Zachodniopomorskiem.

3200CASTORAMA Pracownik Sektora Logistyki

Opis
<p>Opis stanowiska:
• Wykonywanie prac w ramach przyjęcia dostaw, wstępna weryfikacja ilości i jakości dostarczanych towarów ,rozładunek i przewożenie towaru przy użyciu dostępnych narzędzi transportujących z zachowaniem zasad i procedur oraz z uwzględnieniem nakazów BHP
• Identyfikacja i rozpoznanie dostaw ,dbałość o zapewnienie należytej jakości i dokładności odczytów. Wykonywanie powyższych zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
• Wykonywanie prac w strefie SOT. Zapewnienie fachowej obsługi klienta i wszechstronnej pomocy( przygotowywanie, wydanie towaru, pomoc w załadunku i inne ) jak również przygotowywanie i wydawanie transportów towarów do klienta.
• W ramach przydzielonych zadań przewożenie rozpoznanych dostaw na powierzchnię sprzedaży w sklepie, pomoc w zatowarowaniu działów , wykonywanie innych czynności związanych z przepływem towaru.
• Dbałość o zapewnienie utrzymania wszystkich stref działu we właściwym porządku i czystości.
• Udział we wszystkich wydarzeniach istotnych ze względu na funkcjonowanie działu i sklepu .
• Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie powstawaniu strat ,uszkodzeń i innych szkodliwych czynników w odniesieniu do wszystkich składników mienia sklepu, jego infrastruktury i wyposażenia.
• Stosowanie i kontrola przestrzegania wyznaczonych zasad i procedur w ramach działu i sklepu, jak również dbałość o stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP.

Wymagania:
Od kandydatów/ek oczekujemy dobrej organizacji, dyspozycyjności, komunikatywności, zaangażowania.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.</p><p>MY OFERUJEMY</p><p>• Pracę w miłej atmosferze</p><p>• Możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń</p><p>• Atrakcyjne wynagrodzenie od 3200 zł brutto w zależności od kwalifikacji i doświadczenia&nbsp;</p><p>• Gwarantowane premie „13 i 14" oraz kwartalne premie uzależniona od wyników sklepu</p><p>• Premia za pracę w niedzielę</p><p>• Możliwość wyboru interesujących świadczeń takich jak: karta multisport, wejściówki do kina, teatru na koncert, kupony do sklepów itd. </p><p>• Dofinansowania do wczasów pracowników i ich dzieci </p><p>• Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie&nbsp;NNW</p><p>• Ubezpieczenie NNW dla dzieci pracowników</p><p>• Dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie oraz zabezpieczenie emerytalne</p><p>Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest <strong>Castorama Polska spółka z&nbsp;ograniczoną odpowiedzialnością</strong> z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78. </p><p>Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.</p><p>Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).</p><p>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p><p>Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.</p><p>Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów&nbsp;jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. </p><p>Posiada Pani/Pan prawo&nbsp;dostępu&nbsp;do&nbsp;treści&nbsp;swoich&nbsp;danych, żądania&nbsp;ich&nbsp;sprostowania, usunięcia,&nbsp;&nbsp;wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.</p><p>Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
  • Dodane o 11:15, 19 września 2019
  • Wyświetleń:21
  • ID ogłoszenia: 381748509

Ogłoszenia użytkownika CASTORAMA