Regulamin

Zasady akcji „Nakarm psa z OLX – edycja XIII”


 1. 1.Organizatorem akcji„Nakarm psa z OLX” (dalej: Akcja) jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792433421 (dalej: Organizator).
 2. 2. Akcja polega na zakupieniu przez Organizatora karmy dla zwierząt znajdujących się w schroniskach w Czartkach i Sandomierzu (dalej: Schroniska), na zasadach poniżej opisanych.
 3. 3. Akcja obejmuje 60 psów, po 30 psów z każdego Schroniska. Informacje o zwierzętach, w tym ich zdjęcia, dostarczane przez Schroniska, umieszczone zostaną przez Organizatora w Ogłoszeniach, znajdujących się w Serwisie OLX.pl .
 4. 4. Liczba zwierząt znajdujących się w Ogłoszeniach może ulec zmianie.
 5. 5. W Akcji może wziąć udział każdy użytkownik Internetu, który zagłosuje na dane zwierzę poprzez kliknięcie w link przedstawiający kość, który znajduje się w treści Ogłoszenia w aplikacji mobilnej OLX (na systemy Android oraz iOS) oraz wersji mobilnej serwisu OLX, oznaczonego jako biorące udział w Akcji (dalej: Uczestnik).
 6. 6. Klikanie przez Uczestników w kość znajdującą się w treści Ogłoszenia w aplikacji mobilnej OLX (na systemy Android oraz iOS) oraz wersji mobilnej serwisu OLX powoduje jej stopniowe wypełnianie kolorem odmiennym od tła. Całkowite wypełnienie kości kolorem wymaga 30 tys. kliknięć Uczestników.
 7. 7. W ciągu doby każdy Uczestnik może tylko jeden raz kliknąć w kość znajdującą się w treści Ogłoszenia.
 8. 8. Po zakończeniu Akcji, Organizator sfinansuje zakup pożywienia dla zwierząt, co do których spełnione zostały wymagania określone w pkt. 6 powyżej, w ilości odpowiadającej 20 kg suchej karmy przypadającej na każde zwierzę.
 9. 9. Strona informacyjna akcji znajduje się pod adresem http://olx.pl/lp/nakarm-psa/.
 10. 10. Akcja będzie trwała od godziny 10.00 dnia 7 grudnia do godziny 12.00 dnia 16 grudnia 2020 roku.
 11. 11. W sprawie adopcji czy też jakiejkolwiek innej formy dodatkowego wsparcia dla zwierząt należy się kontaktować bezpośrednio ze Schroniskami