Wiadomości
  1. Strona główna
  2. Muzyka i Edukacja
  3. Książki
  4. Czasopisma
  5. Czasopisma - Mazowieckie
  6. Czasopisma - Warszawa
  7. Czasopisma - Bemowo
Przekrój 10 sierpnia 1958 Super prezent na urodziny
Przekrój 10 sierpnia 1958 Super prezent na urodziny
Dodane 11 maja 2023

Przekrój 10 sierpnia 1958 Super prezent na urodziny

120 zł

PromujOdśwież
  • Prywatne

  • Rok wydania: 1958

  • Stan: Używane

Opis

Gazeta ta może sprawić ogromną radość oraz mile zaskoczyć osobę która urodziła się tego dnia .

Gazeta przypomina o wszystkim co działo się danego dnia.

Gazeta może być źródłem interesujących wspomnień o czasach minionych .

Z gazety dowiesz się jak wyglądało życie Twoich przodków pradziadków dziadków rodziców .

Egzemplarz z racji wieku posiada pożółknięte strony oraz niektóre są podpisane.

Przekrój – polskie czasopismo społeczno-kulturalne[6] wydawane w latach 1945–2013 w Krakowie (w latach 2002–2009 w Warszawie) jako tygodnik i ponownie od 2016 roku w Warszawie jako kwartalnik (od numeru 3556).

WARSZAWA. W XIV rocznicę Powsta- nia Warszawskiego oddano hołd pole- głym. W licznych miejscach walk i stra- ceń zostały zaciągnięte warty honorowe

PRZE-tygodnia

KROJ

Numer niniejszy został oddany do druku 4 sierpnia 1958 roku. Nakład 430.000 egzemplarzy.

Spotkanie: Chruszczow -Mao Tse-tung

W celu wymiany poglądów z Mao Tse- tungiem na temat aktu- alnej sytuacji między- narodowej N. S. Chru- SZCZOW odwiedził Pe- kin. Towarzyszyli mu: minister obrony ZSRR marszałek Malinowski, p. o. ministra spraw za- granicznych Kuźniecow i członek KC KPZR Po- nomariew.

Wspólny komunikat Chru- szczowa i Mao Tse-tunga o wyniku rozmów w Peki- nie stwierdza:

całkowitą jednomyśl- ność poglądów na temat sytuacji międzynarodowej, stosunków przyjaźni, soju- szu i wzajemnej pomocy między ZSRR i ChRL oraz co do kroków jakie należy podjąć w walce o zachowa- nie pokoju;

ZSRR i ChRL ostro potępiają brutalną agresję USA na Bliskim i Środko- wym Wschodzie, domaga. jąc się opuszczenia Libanu przez wojska amerykańskie i Jordanii przez wojska brytyjskie;

żądają niezwłocznego zwołania konferencji sze- fów rządów wielkich mo- carstw;

-

obie partie, KPZR i KPCh beda zawsze strzec

Pomyślny bilans

MOSKWA. Obradował tu poświęcony Międzynarodowemu Rokowi Geofizycz- nemu zjazd 700 uczonych z całego świa- ta. Uczestniczyła także delegacja polska

Plan produkcji na- szego przemysłu uspo- łecznionego został wy- konany w pierwszym półroczu 1958 w 105%. W porównaniu do I pół- 1957 produkcja była wyższa o 10 i pół procent.

rocza

i

Zjawiskiem charaktery- stycznym i pozytywnym jest fakt szybszego tempa wzrostu produkcji (10,5%) niż zatrudnienia (3%) wzrost funduszu płac (7,3%). Świadczy to o postępują- cym porządkowaniu pod- staw naszej gospoarki. Produkcja, płace i zatrud- nienie wzrastają w propor- cjach prawidłowych.

Prezydent Szehab

Parlament liban- ski dokonał wyboru no- wego prezydenta. Jest nim naczelny dowódca armii libańskiej gen. Fuad Szehab.

jest

Szehab ma 56 lat, członkiem chrześcijańskiej sekty maronitów. Oddany karierze wojskowej trzy. mał się na uboczu od poli- tyki.

Od 1945 r. dowódca armii libańskiej. Uważa się go za jedynego człowieka zdolnego zaradzić trudnej sytuacji w jakiej znajduje się Liban.

Trwające od wielu tygo- dni powstanie w Libane wymierzone było głównie przeciw dotychczasowemu prezydentowi Szamuncwi.

Armie arabskie

Waszyngtońscy eksperci wojskowi w ten sposób obliczają si- ły militarne państw a- rabskich:

Egipt 130 tys. żołnierzy, dywizja pancerna, 150 myśliw- ców odrzutowych, po 50 bom- bowców i samolotów transpor- towych, 10 wielkich helikopte- rów, 6 łodzi podwodnych, 30 łodzi torpedowych.

-

Syria 60 tys. żołnierzy, 2 brygady pancerne, 50 myśliw- ców odrzutowych.

Irak 60 tys. żołnierzy, 1 brygada pancerna, 60 myśliw- ców.

O

Jordania 30 tys. żołnierzy, narodowa w tym gwardia wątpliwej lojalności wobec Husseina, 10 samolotów. Liban 10 tys. żołnierzy, 2 bataliony pancerne.

Arabia Saudyjska i Jemen - w zasadzie nie mają sił zbroj- nych W znaczeniu nowocz2- snym. Niektóre plemiona arab- skie dysponują bronią ręczną.

Wokół Iraku

W Londynie obradowały państwa paktu bagdadzkiego (Turcja, Anglia, Persja i Paki- stan) bez udziału Iraku, ale w obecności Dullesa. Państwa te, także USA, uznały nowy rząd Iraku.

W Bagdadzie aresztowano byłego prezydenta i dyktatora syryjskiego, pułkownika Szi- szakli, skazanego zaocznie w Syrii na karę śmierci. Rząd iracki zapowiedział wydanie go władzom syryjskim.

W Jordanii skazano na śmierć 60 osób oskarżonych o spiskowanie przeciw królowi Husseinowi, który w obawie o utratę tronu wywozi już na Cypr skarby rodziny królew- skiej.

Do Bagdadu przybył, ce- lem przeprowadzenia rozmów, wysłannik Eisenhowera Bliski Wschód podsekretarz stanu USA Murphy.

na

BEJRUT. Interwenc rykańskie nadal ląd jedna z grup desanto opuszcza barki desa

wic chciał wyprzedzić na przejeździe kolejowym nad- jeżdżający pociąg. 9 pasa- żerów zabitych, 5 zmarło w szpitalach, 17 poważnie rannych. Kierowca areszto- wany.

W

cie s woje dnio nad

kilka dni później inny Star wpadł koło Kło- bucka na drzewo. 15 gór- ników, jadących tą cięża- rówką, zostało Kierowcę w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.

Ogłoszenie jest aktualne dopóki znajduje się na stronie . Odbiór osobisty lub wysyłka 

Karton 89
ID: 823355588

Skontaktuj się

xxx xxx xxx

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon