Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Nieruchomości
 3. Działki
 4. Sprzedaż
 5. Sprzedaż - Mazowieckie
 6. Sprzedaż - Warszawa
 7. Sprzedaż - Bielany
Nabycie prawa uż. wieczy. działek, ul. Przybyszewskiego w W-wie
Dodane Dzisiaj o 16:44

Nabycie prawa uż. wieczy. działek, ul. Przybyszewskiego w W-wie

1 518 927

PromujOdśwież
 • Firmowe

 • Rodzaj: Działki inwestycyjne

 • Powierzchnia: 496 m²

 • Cena za m²: 3062.35 zł/m²

Opis

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie ul. Elbląska 14 ogłasza przetarg dwustopniowy na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4 przy ul. Przybyszewskiego 41 ( wraz z prawem do nakładów ) i nr 5 przy ul. Przybyszewskiego 43 ( bez prawa do nakładów ) w Warszawie, objętych księgą wieczystą KW Nr WA1M/00463947/7.
1. ul. Przybyszewskiego 41 4 pow. 284 Warszawa
2. ul. Przybyszewskiego 43 5 pow. 212 Warszawa
Cena wywoławcza ( w zł )
1 518 927,00
Wadium
15 000,00
1. Materiały przetargowe dostępne do wglądu w Administracji WSM Osiedle Bielany, po uprzednim telefonicznym umówieniu się tel.(22) 834 28 38.
2. Obejrzenie przedmiotu przetargu– kontakt pod numerem telefonu (22) 834 28 38 .
3. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy WSM : 22 1020 1026 0000 1102 0300 1666. Wpłata winna wpłynąć na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
4. Pisemne oferty przetargowe złożone na FORMULARZU OFERTY należy składać w biurze Zarządu ul. Elbląska 14 w Warszawie , w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przetarg na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 4 i 5 przy ul. Przybyszewskiego 41 i 43”, w terminie do dnia 12.12.2022r., do godz. 9:00. Do pisemnej oferty przetargowej należy dołączyć dodatkowo: dowód wpłaty wadium. Oferty niezłożone na Formularzu Oferty będą odrzucane przez Komisję Przetargową. Formularz do pobrania na stronie internetowej spółdzielni www.wsm.pl zakładka „Dokumenty – druki i wnioski”.
5. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 12.12. 2022r. o godz. 11:00 w Biurze Zarządu WSM ( sala konferencyjna).
6. Zabezpieczeniem podpisania umowy jest wpłata Wadium i zaoferowanej w przetargu kwoty nabycia działek. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie 40 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej kwoty.
7. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, podlega zwrotowi z chwilą zakończenia postępowania przetargowego najpóźniej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu.
8. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
ID: 795811867

Rozmowy na OLX właśnie stały się prostsze.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości w czasie rzeczywistym. Teraz masz również dostęp do historii rozmowy.

Skontaktuj się

xxx xxx xxx

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon