Wiadomości
  1. Strona główna
  2. Muzyka i Edukacja
  3. Książki
  4. Literatura
  5. Literatura - Łódzkie
  6. Literatura - Łódź
  7. Literatura - Polesie
Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo
Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo
Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo
Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo
Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo
Dodane 12 września 2021

Moja pasieka - Alojzy Toma (pszczoły ule hodowla pszczelarstwo

145

PromujOdśwież
  • Prywatne

  • Stan: Nowe

Opis

Moja pasieka - Alojzy Toma (+ aneks: Sposoby zwiększania opłacalności pasiek stacjonarnych)

Książka zawiera 128 stron formatu A4, w tym 50 stron rysunków warsztatowych ula wielkopolskiego z trzyściennymi korpusami gniazdowymi, dennicą kombinowaną uniwersalną i głęboką podstawką oraz ula wieloulikowego, z wykazami i wymiarami części do wykonania uli we własnym zakresie i 20 zdjęciami.

Część opisowa przedstawia sposób użytkowania opisanych uli oraz całorocznego prowadzenia takiej pasieki w celu uzyskania wysokiego zbioru miodu, między innymi przez stałe utrzymywanie silnych rodzin, wykluczenie rójek lub innego osłabiania rodzin, jak tworzenie odkładów albo wczesne zamykanie matki w izolatorze.
Poprzednie wydania tej książki uzupełniono również obszernym omówieniem nowego sposobu klimatyzacji powietrza ulowego w okresie zimowym oraz sterowania naturalnego wychowu matek dla własnych potrzeb. Poza własne doświadczenia wychodzą proponowane metody zwiększenia zbioru miodu w warunkach nadmiernego napszczelenia lub zbyt skromnej bazy pokarmowej w danej okolicy, przez przystosowanie wielkości pasieki do bazy pokarmowej lub wprowadzenie nieznanej dotychczas skojarzonej gospodarki pasiecznej.

Spis treści:

1. WPROWADZENIE
1.1. Zbiory miodu
1.2. 1321221 pokarmowa pszczół i wnioski z jej oceny
1.3. Wybór pasieczyska i typu uli

2. ULEPSZONE ULE POLSKIE
2.1. Główne kierunki zmian
2.2. Ul wielkopolski bezdennicowy
2.2.1. Głęboka podstawka
2.2.2. Korpusy trzyścienne: dolny i środkowy
2.2.3. Wyposażenie stałe każdego korpusu trzyściennego
2.2.4. Sposób przeglądu gniazda W korpusie trzyściennym
Pokrywa tylna
Płozy
Zatwór oszklony
2.2.5. Korpus górny i nadstawka
Wprawianie węzy
Wsporniki nadstawki
2.3. Ul wieloulikowy szeregowy
Dennica
Korpus
Podstawka słupkowa
2.4. Dachy
2.5. Osprzęt ruchomy używany przejściowo
2.5.1. Części okołowylotkowe
Mostki wylotowe
Przegrody międzywylotkowe
Wkładki nalotowe
Rojołapka
Wkładki wylotkowe
2.5.2. Przystawki przeglądowe i transportówka
Przystawka przeglądowa do ula wielkopolskiego
Przystawka przeglądowa do ula wieloulikowego
Transportówka
2.5.3. Części wsuwane pod ramki i do podstawki
Płyta podramkowa
Płyty pilśniowe biało lakierowane
Obramowana siatka metalowa
Kaseta ocieplająca
Poławiacz pyłku
Szufladka na pyłek
2.5.4. Kraty i siatki odgrodowe
Pionowe stalowe kraty odgrodowe
Izolatory 1-, 2- i 3-ramkowe
Luźne kraty winidurowe
Wylotkowe kraty odgrodowe
Siatki odgrodowe
2.5.5. Sprzęt pomocniczy
Podkarmiaczki górne
Podkarmiacze wylotkowe
Ocieplacze ramkowe
Ocieplacze styropianowe
Narzędzia do wychowu i wymiany matek
Przyrząd do odymiania pszczół Apiwarolem
2.6. Refleksje związane z konstrukcją ulepszonych uli, ich upowszechnieniem i wykorzystaniem do wędrówek
Sposób budowy uli
Wędrówki
Szkodniki

3. PROWADZENIE PASIEKI W ULEPSZONYCH ULACH
3.1. Założenia ogólne
3.2. Prace wczesnowiosenne
3.3. Prace wiosenno-letnie
Ogólne zasady postępowania
Przełożenie matki do drugiego korpusu i dopełnianie ula ramkami
Wiosenna wymiana wszystkich ramek z okresu zimowego
Powrotne przełożenie matki do korpusu dolnego
3.4. Spekulacje na temat ilości czerwia i pszczół w moich ulach
3.5. Zapobieganie rójkom
3.5.1. Przegląd i ocena znanych sposobów zapobiegania rójce
Zabranie z ula lub uśmiercenie matki
Tworzenie odkładów
Uniemożliwienie wylotu matki z ula za pomocą kraty odgrodowej
Skrócenie matce jednego skrzydełka
3.5.2. Zapobieganie rójkom w mojej pasiece
Dodatkowe zabezpieczenia przed rójką
3.6. Miodobranie
Czynniki kształtujące przychód miodu towarowego
Miodobranie w mojej pasiece
3.7. Stopniowe przygotowanie rodzin do zimowania
3.7.1. Lipcowe miodobranie i przygotowanie gniazda zimowego
Prace wstępne
Sposób wybierania miodu w lipcu i ułożenia gniazda zimowego
3.7.2. Podanie pokarmu zimowego i pozyskanie miodu z późnych pożytków
Nakarmienie pszczół
Przygotowania do zbioru miodu z późnych pożytków
Ostatnie miodobranie, ocena zapasów i ostateczne ułożenie gniazda
3.7.3. Zwalczanie warrozy
Lipcowe odymienie roztoczy Varroa destructor na pszczołach
Postępowanie z ramkami wabiącymi wy jętymi z uli produkcyjnych
Jesienne zabiegi przeciw warrozie
Terminarz ważniejszych czynności w okresie letnim
3.7.4. Krytyczna ocena stosowanych sposobów zwalczania warrozy
Plany dalszego poprawienia walki z warrozą
Usuwanie roztoczy w zasklepionym czerwiu trutowym
3.7.5. Zakończenie sezonu pszczelarskiego
3.8. Korzystanie z ula wieloulikowego
Zimowanie rodzinek
Tworzenie rodzinek weselnych i unasiennienie matek
Wymiana ramek i działania przeciwrójkowe w rodzinkach
Przygotowanie rodzinek do zimowania
3.6. Klimatyzacja powietrza w ulepszonym ulu wielkopolskim
Okres zimowy
Okres poza zimowy

4. NOWY SPOSÓB PROWADZENIA PASIEKI
4.1. Dotychczasowe sposoby zasilania rodzin pszczołami
Naloty tradycyjne
Przekazywanie krytego czerwia i młodych pszczół
4.2. Nowa technika nalotów za pomocą specjalnej wkładki nalotowej
Przebieg i wyniki pierwszego zastosowania nowej wkładki nalotowej
Drugi rok stosowania wkładki nalotowej ,
Trzeci rok użycia wkładki nalotowej
Zalecane przystosowanie uli do korzystania z wkładki nalotowej
Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń
4.3. Inne możliwości wykorzystania nowej wkładki nalotowej
Nalot w celu wyprowadzenia rodziny z nastroju rojowego
Wyrównanie siły rodzin za pomocą nowej wkładki
Lepsze wykorzystanie przejściowego pożytku za pomocą wkładki nalotowej

BIBLIOGRAFIA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ULI I WYKAZ RYSUNKÓW

Spis treści Aneksu:
1. Wstęp
2. Dostosowanie pasieki stacjonarnej do bazy pokarmowej
Zbiory miodu w mojej pasiece
Liczba pszczół i ich zagęszczenie w ulach produkcyjnych
Zużycie miodu na potrzeby własne w zależności od siły rodziny pszczelej
Określenie zasobu miodowego, dostępnego w rejonie istniejącej pasieki
Dostosowanie pasieki do zasobu miodowego
Wydatki na prowadzenie przebudowanej pasieki
Nakład pracy i jej uciążliwość w nowej pasiece
Wędrówki z przebudowaną pasieką
Sposób wdrożenie proponowanych zmian
3. Pozimowa, nieinwazyjna ocena rodzin pszczelich
4. Pełne wykorzystanie plenności matek
5. Wymiana plastrów z okresu zimowego
6. Przebieg i wyniki zastosowania przedłużonych nalotów w celu wyprowadzenia rodziny pszczelej z nastroju rojowego
Występowanie nastroju rojowego W przeprowadzonym doświadczeniu
Zbiory miodu w roku 2009
7. Tworzenie odkładów produkcyjnych metodą długotrwałych nalotów
8. Użyteczność pomocniczych rodzinek pszczelich
Wzmocnienie lub zakładanie rodzin pszczelich
Wykorzystanie rodzinek do wychowu czerwiących matek
Pomoc w odbudowie węzy dla całej pasieki i zwiększeniu zbioru miodu
Przygotowanie rodzinek pszczelich do zimowania
9. Jesienna odnowa rodzin pszczelich z wykorzystaniem późnych pożytków towarowych
Dotychczasowy sposób postępowania
Nowy sposób postępowania w roku 2010
Zbiory miodu w roku 2010
10. Możliwości zmniejszenia zużycia miodu przez pszczoły na potrzeby własne
Zwiększenie zużycia przez pszczoły syropu zamiast miodu
Przestawienie rodzin pszczelich z samodzielnego bytu na skojarzony
Powrót skojarzonych rodzin do samodzielnego bytu
Uwagi końcowe
11. Jak spowodować zawiązanie kłębu zimowego w środku gniazda?
12. Problem rojliwości pszczół
13. Przydatność drewna do budowy uli
14. Zalecane poprawki w konstrukcji moich uli
15. Mój głos w sprawie wykorzystania środków unijnych w pszczelarstwie
Bibliografia

128 str., oprawa miękka, format 210x297
Stan: idealny

Aneks:
50 str., oprawa miękka, format 145x205
Stan: idealny
ID: 681628620

Użytkownik

Mmm

Na OLX od grudzień 2017
Ostatnio online wczoraj o 22:01

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon