Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Noclegi
 3. Łódzkie
 4. Łódź
 5. Górna
Hotel Willa Marina Noclegi przy IKEA Łódź
Hotel Willa Marina Noclegi przy IKEA Łódź
Hotel Willa Marina Noclegi przy IKEA Łódź
Hotel Willa Marina Noclegi przy IKEA Łódź
Dodane 23 maja 2023

Hotel Willa Marina Noclegi przy IKEA Łódź

60 zł/za dobę

PromujOdśwież
 • Firmowe

 • Typ noclegu: Pensjonaty i hotele

 • Liczba osób: 2 osoby

Opis

HOTEL WILLA MARINA to obiekt noclegowy położony przy ul. Pabianickiej 274B w Łodzi, vis a vis Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ, IKEA, LEROY MERLIN.. .

WILLA MARINA dysponuje 25 miejscami noclegowymi w 12 pokojach jedno-, dwu-, trzech- i czteroosobowych. Wszystkie wyposażone są w TV, telefon i dostęp do Internetu. We wszystkich pokojach odbiorniki Tv można bezpłatnie wypożyczyć na czas pobytu.

Podana cena 50 zł dotyczy jedno łóżko w pokoju 3 osobowe lub w pokój czteroosobowy osobowy.

Podana cena może ulec zmianie, W zależności od dnia.
Cena pokoju dwuosobowego 130 zł , a pokój jednoosobowy z łazienką kosztuje 110 zł.

Dla długoterminowych minimum miesiąc oferujemy 599 zł za osobę w wieloosobowych pokoji .

Ceny mogę polegać zmiany.

Można zamówić danie z naszej restauracji.

Nieruchomość posiada rozległy, utwardzony parking bezpłatny, oraz niezbędne ułatwienia dla niepełnosprawnych korzystających z części gastronomicznej.
W pobliżu znajduje się stacja paliw ze sklepem umożliwiającym dokonanie zakupów również w godzinach nocnych.

Oferta WILLI MARINA obejmuje zarówno bieżące serwowanie posiłków, jak i organizację wesel, komunii i spotkań towarzyskich oraz biznesowych. Na przyjęcia i bankiety do dyspozycji są 2 sale na 60 i 30 miejsc, a na organizację szkoleń czy konferencji sala 50-miejscowa z wyodrębnioną komunikacją, niezakłóconą działalnością gastronomiczną.

Położenie willi przy ul. Pabianickiej, stanowiącej część drogi krajowej nr 14 wskazuje na idealne wręcz połączenie jego lokalizacji z podstawowym układem komunikacyjnym. Na wysokości PORTU ŁÓDŹ projektanci usytuowali bowiem zjazd z Zachodniej Obwodnicy Łodzi S-14, łączącej autostradę A-2 z A-8. Bezproblemowe i stosunkowo szybkie będzie także dotarcie do autostrady A-1 okalającej Łódź od strony wschodniej.

Dojazd samochodem z centrum miasta to 5 – 10 minut. Tyle samo czasu zająć może jazda Łódzkim Tramwajem Regionalnym (przystanek na wysokości hotelu), przebudowanym za pomocą funduszy europejskich i już jesteśmy w sercu miasta – na ul. Piotrkowskiej.

HOTEL WILLA MARINA is an accommodation facility located at ul. Pabianicka 274B in Łódź, opposite the PORT ŁÓDŹ Shopping Center ,IKEA, LEROY MERLIN ..

WILLA MARINA offers 25 beds in 12 single, double, triple and quadruple rooms. They are all equipped with TV, telephone and Internet access. TV receivers in all rooms can be borrowed free of charge for the duration of your stay.

The given price of PLN 50 applies to one bed in a 3 person room or a four-person room.

The given price may change, depending on the day.
The price of a double room is PLN 130, and a single room with a bathroom costs PLN 110.

For long-term, minimum one month, we offer PLN 599 per person in multi-person rooms.

The prices can depend on changes.

You can order a dish from our restaurant.

The property has a large, hardened car park free of charge and necessary facilities for the disabled using the gastronomic section.
Nearby, there is a gas station with a shop that allows you to make purchases also at night.

The offer of WILLA MARINA includes both the current serving of meals as well as the organization of weddings, communions and social and business meetings. For receptions and banquets, 2 rooms with 60 and 30 seats are available, and for the organization of trainings or conferences, a 50-seat room with separate communication, undisturbed gastronomic activity.

The location of the villa at ul. Pabianicka, which is part of the national road No. 14, indicates a perfect combination of its location with the basic communication system. At the level of PORT ŁÓDŹ, the designers have located an exit from the Western Bypass of Łódź S-14, connecting the A-2 and A-8 motorways. It will also be easy and relatively quick to get to the A-1 motorway that surrounds Łódź from the east.

Access by car from the city center is 5-10 minutes. It can take the same amount of time to ride the Łódź Regional Tram (stop at the hotel level), rebuilt with the help of European funds and we are already in the heart of the city - on ul. Piotrkowska.

ГОСТИНИЦА ВИЛЛА МАРИНА - это гостиничный комплекс, расположенный по адресу ул. Pabianicka 274B в Лодзи, напротив торгового центра PORT ŁÓDŹ , IKEA, LEROY MERLIN ...

WILLA MARINA предлагает 25 мест в 12 одноместных, двухместных, трехместных и четырехместных номерах. Все они оснащены телевизором, телефоном и доступом в Интернет. Телевизионные приемники во всех номерах можно бесплатно взять напрокат на время вашего пребывания.

Указанная цена 60 злотых относится к одной кровати в трехместном или четырехместном номере.

Указанная цена может меняться в зависимости от дня.
Цена двухместного номера - 130 злотых, а одноместного номера с ванной - 110 злотых.

На длительный срок, минимум на один месяц, мы предлагаем 599 злотых на человека в многоместных комнатах.

Цены могут зависеть от изменений.

Вы можете заказать блюдо из нашего ресторана.

В отеле есть большая, охраняемая парковка ,бесплатная, и все необходимое для гостей с ограниченными физическими возможностями, посещающих гастрономическую секцию.
Рядом находится АЗС с магазином, где можно делать покупки и в ночное время.

Предложение WILLA MARINA включает как постоянную подачу еды, так и организацию свадеб, причастий, общественных и деловых встреч. Для приемов и банкетов есть 2 зала на 60 и 30 мест, а для организации тренингов или конференций - зал на 60 мест с раздельным общением, спокойной гастрономической деятельностью.

Расположение виллы по адресу ул. Пабяницка, которая является частью национальной дороги № 14, указывает на идеальное сочетание своего местоположения с базовой системой связи. На уровне ПОРТА Лодзь проектировщики расположили съезд с Западного объездного пути Лодзи S-14, соединяющего автомагистрали A-2 и A-8. Также будет легко и относительно быстро добраться до автомагистрали A-1, которая окружает Лодзь с востока.

Добраться на машине от центра города 5-10 минут. Столько же времени может уйти и поездка на Лодзинском региональном трамвае -остановка у отеля-, перестроенном на европейские средства, и мы уже в самом центре города - на ул. Петрковская.
ID: 586060449

Skontaktuj się

xxx xxx xxx

Lokalizacja

Darmowa aplikacja na Twój telefon